Gốc Quê

Phiên bản đầy đủ: Cá độ rạng sáng Thứ tư June 20, 2012
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Bảng D:

- Trận 1, 1:45 sáng 20/06/2012: Anh - Urcaine
- Trận 2, 1:45 sáng 20/06/2012: Thụy Điển - Pháp


Ghi chú:

- Có thể bắt đội thắng hoặc bắt hai đội hòa nhau.
- Bắt trúng được +3 điểm.
- Bắt sai bị -1 điểm.


_____________________________
Cập nhật kết quả các trận vừa qua trong bảng này:

Bảng D:
Ngày 11.6
23:00: Pháp 1 –1 Anh
Ngày 12.6
01:45: Ukraina 2–1 Thụy Điển
-----------
Ngày 15.6
23:00: Thụy Điển 2–3 Anh
Ngày 16.6
01:45: Ukraina 0–2 Pháp
Tran 1 Anh
Tran 2 Phap
em bắt
Trận 1 : Anh
Trận 2: Pháp ^^
Tran 1 Anh
Tran 2 Phap
Trận cuối vòng bảng, oa oa!
Vẫn theo quẻ xin xâm được ở miếu ông Tây em bắt
trận 1 : Anh
trận 2 : Pháp
trận 1 : Anh
trận 2 : Pháp
Em theo số đông
trận 1 : Anh
trận 2 : Pháp
trận 1 : Anh
trận 2 : Pháp
dường như tất cả mọi người đều bắt Anh và Pháp. Có ai bắt ngược lại k?
Trang: 1 2
URL chuyển đến