Gốc Quê

Phiên bản đầy đủ: SINH NHẬT CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH -GIA TỘC
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Hôm nay caubaxuan vừa tìm gặp được quyển lịch Thế Kỷ XX. nên đang lập bảng tổng hợp ngày sinh nhật của các thành viên trong gia đình- gia tộc. có lẽ sẽ ra mắt quý bà con trong tối hôm nay hoặc sáng mai.Do đó caubaxuan thông báo mời bà con đăng ký vào đây các chi tiết : 1.Họ và tên 2. Ngày sinh giấy khai sinh.3 Ngày sinh theo âm lịch ...vào trang nầy để caubaxuan tổng hợp.Ai đăng ký trước sẽ tổng hợp trước , sẽ bổ sung cho ngững người đăng ký trễ
Đăng tạm thời một chút xem phim rồi bổ sung tiếp
SINH NHẬT CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH -GIA TỘC


HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
( KHAI- SINH) NGÀY SINH
( DƯƠNG LỊCH ) NGÀY SINH
( ÂM LỊCH ) GHI CHÚ
Cân nặng và
Nhóm máu
Ba
LÊ TƯƠNG PHÒ
27/07/1923 Mùng 9 tháng 6
Quý Hợi 1923 Cân nặng:
Nhóm máu:
Mẹ
NGUYỄN THỊ CĂN
08/09/1924 Mùng 8 tháng 8
Giáp Tý 1924 Cân nặng:
Nhóm máu:
Chị Hai
LÊ THỊ VIỆT PHƯƠNG 23/06/1952
Tại Bình T Tây Mùng 2 tháng 05 (sau) Nhâm Thìn 1952 Cân nặng:
Nhóm máu: A
Lúc 2 giờ khuya
Anh Hai
NGUYỄN QUANG DIỆU Cân nặng:
Nhóm máu:
Hai Vũ
LÊ QUANG VŨ 08/03/1976
BV Từ Dũ Thủ Đức TP HCM Mùng 8 tháng 02al
Bính Thìn 1976 Cân nặng: 3kg5
Nhóm máu:
Lúc 7 giờ 45 sáng
Việt Ngân
NGUYỄN QUANG
VIỆT NGÂN 19/11/1983
BV Nhân dân -Ng Th Học- TP HCM Rằm (15 ) tháng 10Al Quý Hợi 1983 Cân nặng: 3kg7
Nhóm máu:
Lúc 6 giờ45
Trung
( Bổ sung thêm ) Cân nặng:
Nhóm máu:
Con Việt Ngân
( Bổ sung thêm ) Cân nặng:
Nhóm máu:
Anh Ba
LÊ PHÙNG XUÂN 13/11/1954
Tại Bình T Tây
30/10/1954
MươngGiỗ(Đ.An)
( Thứ bảy ) Mùng 4 tháng 10 Giáp Ngọ 1954 Cân nặng:
Nhóm máu: A
Lúc 5 giờ sáng
Chị Ba
ĐẶNG THỊ SẠNG 03/06/1954
B.T Trung
( Thứ năm ) 03/06/1954
B.T Trung Mùng 3 tháng 5 Al, Giáp Ngọ Cân nặng:
Nhóm máu:
Minh Nhật
LÊ LAM MINH NHẬT 08/06/1978
An Giang
( Thứ Năm ) 08/06/1978
BV ĐK An Giang Mùng 3 tháng 5Al Mậu Ngọ Cân nặng: 3kg1
Nhóm máu:
Lúc 6 giờ 35 sáng
Thủy Tiên
NGUYỄN THỊ
THỦY TIÊN 27/01/1978
( Thứ sáu ) 27/01/1978 19 tháng Chạp năm Đinh Tỵ 1977 Cân nặng:
Nhóm máu: O
Sony
LÊ LAM NHẬT TÂN 10/9/2004
(Thứ sáu ) 10/9/2004
BVĐa Khoa
Đồng Tháp 26 tháng 7 Al năm Giáp Thân Cân nặng: 3 kg3
Nhóm máu:
Lúc 15 giờ 15
Ba By
LÊ LAM NHẬT MINH 18/01/2011
An Giang
( Thứ ba) 18/01/2011
BV Hạnh Phúc An Giang Ngày Rằm tháng Chạp Canh Dần
(15/12al Canh Dần) Cân nặng: 3 kg 8
Nhóm máu:
Lúc 5 giờ 15 sáng
Ca Ri
LÊ LAM VIỆT TRANG 01/10/1982
Tại Bình T Tây
15/8/1982 Cái Dâu – Lấp Vò
( Chủ Nhật ) 26 tháng 6Al Nhâm Tuất Cân nặng: 2 kg7
Nhóm máu:
Lúc : 16 giờ 10
Chú Tư
LÊ LAM ĐIỀN Thứ Hai 21/10/1957
Tại Bình T Tây 28 tháng 8Al ( sau )
Đinh Dậu 1957 Cân nặng:
Nhóm máu: O
Lúc 8 giờ sáng
Thiếm Tư
NGUYỄN KIM QUYÊN Cân nặng:
Nhóm máu:
Đăng Khoa
LÊ LAM ĐĂNG KHOA Cân nặng:
Nhóm máu:

( Bổ sung thêm ) Cân nặng:
Nhóm máu:
Tường Vy
LÊ LAM TƯỜNG VY Cân nặng:
Nhóm máu:
Chú Bảy
LÊ LAM SƠN Thứ năm
30/08/1962
Tại Bình T Tây Cân nặng:
Nhóm máu: B
Lúc 2 giờ sáng
Thiếm Bảy Cân nặng:
Nhóm máu:
Anh Thư Cân nặng:
Nhóm máu:
No Enl Cân nặng:
Nhóm máu:
Chú Tám Cân nặng:
Nhóm máu:
Thiếm Tám Cân nặng:
Nhóm máu:
Trọng Nhân Cân nặng:
Nhóm máu:
Bé Gái Cân nặng:
Nhóm máu:
Chú Út Cân nặng:
Nhóm máu:
Thiếm Út Cân nặng:
Nhóm máu:
Bảo Trân Cân nặng:
Nhóm máu:
Bảo Ngọc Cân nặng:
Nhóm máu:
Bảo châu Cân nặng:
Nhóm máu:
sory ! ghi nhằm ngày AL của Ba Smile


Ba : Lê Tương Phò sinh ngày 27.7.1923 nhằm ngày 9.6 năm Qúy Hợi (Mất lúc 11g45p ngày . 8.10.1993 nhằm 23.8 Âl năm Qúy`Dậu trên đường đi từ phà VàmCống đến Long Xuyên )
Má : Nguyễn Thị Căn sinh ngày thứ bảy 6.9.1924 nhằm ngày 8.8 Âl nămGiáp Tý nơi sinh
Xã Long Hậu Lai Vung ĐT . CMND Số :340164042 cấp ngày :6.12.1978 ĐT
Chị Hai : Lê Thị Việt Phương Sinh nhật 3/2/1954 (Còn sinh ngày 23.6.1952 nhằm ngày 2.5(sau) năm Nhâm Thìn lúc 2
giờ khuya .thứ hai Nơi sinh Bình Thành Tây. ĐT) (.Nhóm máu A)
sinhAnh Hai : Nguyễn Quang Diệu ngày 4.6.1955 nhằm ngày 4.5 Âl năm Giáp Ngọ thứ sáu
Lúc giờ tại nặng kg ( máu O )

Anh Ba ; Lê Phùng Xuân sinh ngày 30.10.1954 nhằm ngày 4.10 Âl năm Giáp Ngọ, lúc 5giờ . sáng Nơi sinh ngang Mươn Giỗ Định Yên Khai sinh ngày 13.11.1954 ( máu A)thứbảy
Chị Ba : Đặng Thị Sạng sinh ngày 3.6.1954 nhằm ngày 3.5 Âl năm Giáp Ngọ . Khai sinh ngày
3.6.1952 ( máu ) thứ năm
Anh Tư : Lê Lam Điền sinh nhật ngày 31/3 (sanh ngày 21.10.1957 nhằm ngày 28.8 Âl năm Đinh Dậu , lúc 8giờ sáng )
Nơi sinh Bình Thành Tây ĐT (máu O ) thứ hai
Chị Tư : Nguyễn Kim Quyên sinh ngày 13.3.1959 nhằm ngày 5.2 Âl năm Giáp Ngọ thứ sáu
Lúc 8giờ sáng tại BTT .ĐT nặng 2kg70 ( máu B)

Anh Năm : Lê Hiền Giang sinh ngày 29.9.1959 nhằm ngày 24.8 Âl năm Kỷ Hợi . Thứ bảy lúc
5giờ sáng .Nơi sinh BTT-ĐT
* Mất ngày 12.4.1960 nhằm ngày 17.3 năm Canh Tý . Lúc 5giờ chiều ở quê ngoại
Chị Sáu : Lê Thị Xuân Trang sinh ngày 24.1.1961 nhằm ngày 8.12 Âl Canh Tý . Thứ ba lúc
8giờ sáng tại BTT –ĐT
* Mất ngày 7.8 Âl năm Tân Sửu . Lúc 5giờ sáng tại BV Nhi Đồng TP HCM
Anh Bảy : Lê Lam Sơn sinh ngày 30.8.1962 nhằm ngày 1.8 Âl năm Nhâm Dần , lúc 1giờ
Khuya tại BTT ĐT (máu B ) ngày thứ năm
Chị Bảy : Đoàn Thị Kim Ngân sinh ngày 27.10.1960 nhằm ngày 8.9 năm Canh Tý thứ năm
Sinh tại Sài Gòn nặng 3kg ( máu )

Anh Tám : Lê Trúc Lâm sinh ngày 31.12.1964 nhằm ngày 28.12 Âl năm Giáp Dần thứ năm lúc
14giờ chiều tại BTT .ĐT ( máu AB )
Chị Tám : Nguyễn Thị Bé Sáu sinh ngày

Ut Lăng : Lê Chi Lăng sinh ngày 10.2.1970 nhằm ngày 5.1.Âl năm Canh Tuất , thứ ba lúc
6giờ sáng tại BTT . ĐT (máu O ) khai sinh ngày 12.2.1970
Ut Trang : Trần Thị Thu Trang sinh ngày 13.8.1975 nhằm ngày 7.7 Âl năm Ât Mão , thứ tư
Luc 3giờ sáng tại An GiangNHỮNG NGÀY SINH CÁC CHÁU TRONG GIA ĐÌNH HỌ LÊ
-----------00------------Cháu Vũ : Lê Quang Vũ sinh ngày 8.3.1976 nhằm ngày 8.2 Âl năm Bính Thìn , thứ hai lúc
7giờ45phút tại BV Từ Vũ nặng 3kg5 (máu )
Cháu Nhật : Lê Lam Minh Nhật sinh ngày 8.6.1978 nhằm ngày 3.5 Âl năm Mậu Ngọ thứ năm
Lúc 6giờ 35 sáng tại BV An Giang nặng 3kg1 (máu )
Cháu Tiên : Nguyễn Thị Thủy Tiên sinh ngày 27.1.1978 nhằm ngày19.12 Âl năm Đinh Tỵ
Lúc 9giờ sáng thứ sáu nặng 3kg ( máu O) sinh tại ĐT
Cháu Trang : Lê Lam Việt Trang sinh ngày 15.8.1982 nhằm ngày 26.6 Âl năm Nhâm Tuất chủ
Nhật lúc 16giờ10 chiều nơi sinh Lấp Vò ĐT nặng 2kg7 (máu B )
Cháu Khoa : Lê Lam Đăng Khoa sinh ngày 8.10.1983 nhằm ngày 3.9 Âl năm Qúy Hợi lúc
8giờ45 sáng thứ bảy tại BVĐK An Giang nặng 3kg (máu )
Cháu Tú : Phan Thị Cẩm Tú sinh ngày 8.3 .1984 nhằm ngày 6.2 Âl năm Giáp Tý thứ năm
Lúc giờ tại An Giang cân nặng (máu )
Cháu Ngân : Nguyễn Quang Việt Ngân sinh ngày 19.11.1983 nhằm ngày 15.10 Âl năm Qúy
Hợi , thứ bảy lúc 6giờ45 sáng tại BV Nhân Dân TP. HCM nặng 3kg7 (máu )
Cháu Thư : Lê Lam Anh Thư sinh ngày 25.2.1989 nhằm ngày20.1 Âl năm Kỷ Tỵ thứ bảy lúc
15giờ25 chiều tại BV . An Giang nặng 2kg5 (máu )
Cháu Vi : Lê Lam Tường Vi sinh ngày 12.3.1989 nhằm ngày 5.2 Âl năm Kỷ Tỵ , chủ nhật lúc
8giờ45 sáng tại BV An Giang nặng 3kg4 ( máu B )
Cháu Nhân : Lê Lam Trọng Nhân sinh ngày 21.10.1992 nhằm ngày 26.9 Âl năm Nhâm Thân ,
Thứ tư lúc 11giờ30 sáng tại Cao Lãnh nặng 2kg9 (máu )
Cháu Tâm : Lê Lam Minh Tâm sinh ngày 25.12.1995 nhằm ngày 4.11 Âl năm Ât Hợi , thứ hai
Lúc 8giờ45 sáng tại BVĐK An Giang nặng 2kg75 (máu )
Cháu Ngọc : Lê Lam Bảo Ngọc sinh ngày 27.6.1996 nhằm ngày 12.5 Âl năm Bính Tý , thứnăm
Lúc 18giờ45 chiều tại BVĐK An Giang nặng 3kg (máu )
Cháu Trân : Lê Lam Bảo Trân sinh ngày 19.3.1998 nhằm ngày 21.2 Âl năm Mậu Dần ,thứ năm
Lúc 11giờ45 tối tại BVĐK An Giang nặng 3kg (máu )
Cháu Tân : Lê Lam Nhật Tân sinh ngày 10.9.2004 nhằm ngày 26.7 Âl năm Giáp Thân ,thứ sáu
Lúc 15giờ10 tại Cao Lãnh nặng 3kg3 (máu )
Cháu Thi : Lê Lam Việt Thi sinh ngày 24.8.2006 nhằm ngày 1.7 Âl ( sau ) năm Bính Tuất
Thứ năm. lúc 0 giờ22 phút khuya nặng 3kg250 tại BVĐK Cao Lãnh (máu )

Cháu Châu : Lê Lam Bảo Châu sinh ngày 13.11.2007 nhằm ngày 4.10 âl năm Đinh Hợi thứ ba
Lúc 4giờ sáng cân nặng 3kg tại BVĐK An Giang

Cháu Tân: Lê Lam Nhật Tân sinh 10.9.2004 nhằm thứ sáu 26.7 Giáp thân nặng 3kg3 lúc 15h
15’ tai BV ĐT
Cháu Khoa : Phạm Đăng Khoa sinh 17.11.2009 nhằm 1/10 AL Kỷ Sữu
Sinh tại HCM

Cháu Minh: Lê Lam Nhật Minh sinh 18.1.2011 nhằm 15.12 canh dần nặng 3kg8 lúc5h15’sáng
BV hạnh phúc AG
Cháu Khôi : Lê Lam Đăng Khôi sinh 15.3.2012 nhầm 23/2 AL Nhâm Thìn sinh tại BV Bình Dân AG Cân nặng 4kg
hi vọng bảng này đầy đủ Big Grin
Bé pooh cậu Út chưa cập nhật đươc nhờ Vũ bổ sung thêm !
Dạ, con sẽ đợi cập nhật tất cả thông tin rồi sẽ đưa vào một file để tiện theo dõi.
Út Lăng ơi, em kiểm tra và hỏi thăm Vũ lại ngày sinh của anh Diệu vì chưa khớp giữa ngày dl và Al đó.Anh đang ghi lại vào lịch TK XX và kiểm tra lại hết đây
Của Tường Vi thì bác ba dò rồi, chính xác rồi đó con, cả Anh Thư cũng chính xác nữa.Phần tổng hợp của chú Út gần hoàn chỉnh, cần có điều chỉnh nhỏ, sẽ thông báo sau.
Con cám ơn Bác Ba & chú Út nhìu nhìu Heart

Pi ếch: Ví lại con bổ sung, con nhóm máu Bê
Điều chỉnh năm sinh của Trong Nhân :
Cháu Nhân : Lê Lam Trọng Nhân sinh ngày 21.10.1992 nhằm ngày 26.9 Âl năm Nhâm Thân ,
Thứ tư lúc 11giờ30 sáng tại Cao Lãnh nặng 2kg9 (máu )
(05-10-2011 09:17 PM)langtrang Đã viết: [ -> ]sory ! ghi nhằm ngày AL của Ba Smile


Ba : Lê Tương Phò sinh ngày 27.7.1923 nhằm ngày 9.6 năm Qúy Hợi (Mất lúc 11g45p ngày . 8.10.1993 nhằm 23.8 Âl năm Qúy`Dậu trên đường đi từ phà VàmCống đến Long Xuyên )
Má : Nguyễn Thị Căn sinh ngày thứ bảy 6.9.1924 nhằm ngày 8.8 Âl nămGiáp Tý nơi sinh
Xã Long Hậu Lai Vung ĐT . CMND Số :340164042 cấp ngày :6.12.1978 ĐT
Chị Hai : Lê Thị Việt Phương Sinh nhật 3/2/1954 (Còn sinh ngày 23.6.1952 nhằm ngày 2.5(sau) năm Nhâm Thìn lúc 2
giờ khuya .thứ hai Nơi sinh Bình Thành Tây. ĐT) (.Nhóm máu A)
sinhAnh Hai : Nguyễn Quang Diệu ngày 4.6.1955 nhằm ngày 4.5 Âl năm Giáp Ngọ thứ sáu
Lúc giờ tại nặng kg ( máu O )

Anh Ba ; Lê Phùng Xuân sinh ngày 30.10.1954 nhằm ngày 4.10 Âl năm Giáp Ngọ, lúc 5giờ . sáng Nơi sinh ngang Mươn Giỗ Định Yên Khai sinh ngày 13.11.1954 ( máu A)thứbảy
Chị Ba : Đặng Thị Sạng sinh ngày 3.6.1954 nhằm ngày 3.5 Âl năm Giáp Ngọ . Khai sinh ngày
3.6.1952 ( máu ) thứ năm
Anh Tư : Lê Lam Điền sinh nhật ngày 31/3 (sanh ngày 21.10.1957 nhằm ngày 28.8 Âl năm Đinh Dậu , lúc 8giờ sáng )
Nơi sinh Bình Thành Tây ĐT (máu O ) thứ hai
Chị Tư : Nguyễn Kim Quyên sinh ngày 13.3.1959 nhằm ngày 5.2 Âl năm Giáp Ngọ thứ sáu
Lúc 8giờ sáng tại BTT .ĐT nặng 2kg70 ( máu B)

Anh Năm : Lê Hiền Giang sinh ngày 29.9.1959 nhằm ngày 24.8 Âl năm Kỷ Hợi . Thứ bảy lúc
5giờ sáng .Nơi sinh BTT-ĐT
* Mất ngày 12.4.1960 nhằm ngày 17.3 năm Canh Tý . Lúc 5giờ chiều ở quê ngoại
Chị Sáu : Lê Thị Xuân Trang sinh ngày 24.1.1961 nhằm ngày 8.12 Âl Canh Tý . Thứ ba lúc
8giờ sáng tại BTT –ĐT
* Mất ngày 7.8 Âl năm Tân Sửu . Lúc 5giờ sáng tại BV Nhi Đồng TP HCM
Anh Bảy : Lê Lam Sơn sinh ngày 30.8.1962 nhằm ngày 1.8 Âl năm Nhâm Dần , lúc 1giờ
Khuya tại BTT ĐT (máu B ) ngày thứ năm
Chị Bảy : Đoàn Thị Kim Ngân sinh ngày 27.10.1960 nhằm ngày 8.9 năm Canh Tý thứ năm
Sinh tại Sài Gòn nặng 3kg ( máu )

Anh Tám : Lê Trúc Lâm sinh ngày 31.12.1964 nhằm ngày 28.12 Âl năm Giáp Dần thứ năm lúc
14giờ chiều tại BTT .ĐT ( máu AB )
Chị Tám : Nguyễn Thị Bé Sáu sinh ngày

Ut Lăng : Lê Chi Lăng sinh ngày 10.2.1970 nhằm ngày 5.1.Âl năm Canh Tuất , thứ ba lúc
6giờ sáng tại BTT . ĐT (máu O ) khai sinh ngày 12.2.1970
Ut Trang : Trần Thị Thu Trang sinh ngày 13.8.1975 nhằm ngày 7.7 Âl năm Ât Mão , thứ tư
Luc 3giờ sáng tại An GiangNHỮNG NGÀY SINH CÁC CHÁU TRONG GIA ĐÌNH HỌ LÊ
-----------00------------Cháu Vũ : Lê Quang Vũ sinh ngày 8.3.1976 nhằm ngày 8.2 Âl năm Bính Thìn , thứ hai lúc
7giờ45phút tại BV Từ Vũ nặng 3kg5 (máu )
Cháu Nhật : Lê Lam Minh Nhật sinh ngày 8.6.1978 nhằm ngày 3.5 Âl năm Mậu Ngọ thứ năm
Lúc 6giờ 35 sáng tại BV An Giang nặng 3kg1 (máu )
Cháu Tiên : Nguyễn Thị Thủy Tiên sinh ngày 27.1.1978 nhằm ngày19.12 Âl năm Đinh Tỵ
Lúc 9giờ sáng thứ sáu nặng 3kg ( máu O) sinh tại ĐT
Cháu Trang : Lê Lam Việt Trang sinh ngày 15.8.1982 nhằm ngày 26.6 Âl năm Nhâm Tuất chủ
Nhật lúc 16giờ10 chiều nơi sinh Lấp Vò ĐT nặng 2kg8 (máu A )
Cháu Khoa : Lê Lam Đăng Khoa sinh ngày 8.10.1983 nhằm ngày 3.9 Âl năm Qúy Hợi lúc
8giờ45 sáng thứ bảy tại BVĐK An Giang nặng 3kg (máu )
Cháu Tú : Phan Thị Cẩm Tú sinh ngày 8.3 .1984 nhằm ngày 6.2 Âl năm Giáp Tý thứ năm
Lúc giờ tại An Giang cân nặng (máu )
Cháu Ngân : Nguyễn Quang Việt Ngân sinh ngày 19.11.1983 nhằm ngày 15.10 Âl năm Qúy
Hợi , thứ bảy lúc 6giờ45 sáng tại BV Nhân Dân TP. HCM nặng 3kg7 (máu )
Cháu Thư : Lê Lam Anh Thư sinh ngày 25.2.1989 nhằm ngày20.1 Âl năm Kỷ Tỵ thứ bảy lúc
15giờ25 chiều tại BV . An Giang nặng 2kg5 (máu )
Cháu Vi : Lê Lam Tường Vi sinh ngày 12.3.1989 nhằm ngày 5.2 Âl năm Kỷ Tỵ , chủ nhật lúc
8giờ45 sáng tại BV An Giang nặng 3kg4 ( máu B )
Cháu Nhân : Lê Lam Trọng Nhân sinh ngày 21.10.1992 nhằm ngày 26.9 Âl năm Nhâm Thân ,
Thứ tư lúc 11giờ30 sáng tại Cao Lãnh nặng 2kg9 (máu )
Cháu Tâm : Lê Lam Minh Tâm sinh ngày 25.12.1995 nhằm ngày 4.11 Âl năm Ât Hợi , thứ hai
Lúc 8giờ45 sáng tại BVĐK An Giang nặng 2kg75 (máu )
Cháu Ngọc : Lê Lam Bảo Ngọc sinh ngày 27.6.1996 nhằm ngày 12.5 Âl năm Bính Tý , thứnăm
Lúc 18giờ45 chiều tại BVĐK An Giang nặng 3kg (máu )
Cháu Trân : Lê Lam Bảo Trân sinh ngày 19.3.1998 nhằm ngày 21.2 Âl năm Mậu Dần ,thứ năm
Lúc 11giờ45 tối tại BVĐK An Giang nặng 3kg (máu )
Cháu Tân : Lê Lam Nhật Tân sinh ngày 10.9.2004 nhằm ngày 26.7 Âl năm Giáp Thân ,thứ sáu
Lúc 15giờ10 tại Cao Lãnh nặng 3kg3 (máu )
Cháu Thi : Lê Lam Việt Thi sinh ngày 24.8.2006 nhằm ngày 1.7 Âl ( sau ) năm Bính Tuất
Thứ năm. lúc 0 giờ22 phút khuya nặng 3kg250 tại BVĐK Cao Lãnh (máu )

Cháu Châu : Lê Lam Bảo Châu sinh ngày 13.11.2007 nhằm ngày 4.10 âl năm Đinh Hợi thứ ba
Lúc 4giờ sáng cân nặng 3kg tại BVĐK An Giang

Cháu Tân: Lê Lam Nhật Tân sinh 10.9.2004 nhằm thứ sáu 26.7 Giáp thân nặng 3kg3 lúc 15h
15’ tai BV ĐT
Cháu Khoa : Phạm Đăng Khoa sinh 17.11.2009 nhằm 1/10 AL Kỷ Sữu
Sinh tại HCM

Cháu Minh: Lê Lam Nhật Minh sinh 18.1.2011 nhằm 15.12 canh dần nặng 3kg8 lúc5h15’sáng
BV hạnh phúc AG
Cháu Khôi : Lê Lam Đăng Khôi sinh 15.3.2012 nhầm 23/2 AL Nhâm Thìn sinh tại BV Bình Dân AG Cân nặng 4kg
hi vọng bảng này đầy đủ Big Grin


Xem lại ngày sinh nhật của ai sai Thông báo cho Út Lăng chỉnh lại cho đúng nhe !Heart
Trang: 1 2
URL chuyển đến