Gốc Quê

Phiên bản đầy đủ: Thành Viên Mới GQ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Tình trạng gia đình thành viên LANGTRANG đã tượng đối ổn dq xin mượn tam chổ để thông báo các thành viên trẻ biết ngoại ngữ Anh nên liên hệ với tv Kevin là con tv Baothai để trau đổi và tạo tiếng nói chung với người ở hải ngoại.( cũng là tạm lùi tin buồn vậy) . cám ơn

[Hình: attachment.php?aid=3793]
Thanks Duong Hai.

Everyone who want to chat with Kevin, please go to the "tro chuyen' and then click on the "English corner" that Vu just opened and write him a comment.

Kevin, if you have some thing to say, please go there either and write your comment to anyone. They will reply to you as soon as they read it.

Thanks Vu to open this one for Kevin, as a English speaker, to get close to the family. We can write him in Vietnamese also, and I will talk to him in Vietnamese as well. This way we can help him to read and understand in Vietnamese.
Yes, everyone should take part in him,Kevin, as soon as possible.please.
Thank you for your comment, granduncle.
I would like to talk to everyone in our great grand family.
URL chuyển đến