Gốc Quê
Hội chợ mừng Xuân 2013 - Phiên bản có thể in

+- Gốc Quê (http://gocque.com)
+-- Diễn đàn: Phòng sinh hoạt (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Diễn đàn: Chơi (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Chủ đề: Hội chợ mừng Xuân 2013 (/showthread.php?tid=1011)

Pages: 1 2 3 4


Hội chợ mừng Xuân 2013 - baothai - 29-01-2013 11:24 AM

[Hình: attachment.php?aid=4553][Hình: attachment.php?aid=4554][Hình: attachment.php?aid=4555][Hình: attachment.php?aid=4556][Hình: attachment.php?aid=4557][Hình: attachment.php?aid=4558][Hình: attachment.php?aid=4559]


RE: Hội chợ mừng Xuân 2013 - dieuquang - 30-01-2013 03:09 PM

Đúng là Người việt ta luôn nhớ về tổ quốc bẳng những phong tục cổ truyền, mà nhờ thế các thế hệ sau mới có chút ý niệm về cố hương của ông bà cha mẹ.


RE: Hội chợ mừng Xuân 2013 - baothai - 31-01-2013 06:14 AM

Nhìn các em nhỏ, sinh ra và lớn lên nơi đây tham gia sinh hoạt cộng đồng mà thấy thương. Có em nói tiếng Việt rất giỏi, có em thì bập bẹ như Mỹ nhưng cũng ráng nói tiếng Việt. Thấy thương lắm Dượng Hai ơi. Còn người lớn thì đây cũng là dịp để hàn huyên tâm sự, ăn uống và nhậu nhẹt (mục nầy không thiếu được).


RE: Hội chợ mừng Xuân 2013 - Hoang Oanh - 01-02-2013 09:34 PM

Thiếu tá Bảo cũng là người luôn hướng về quê hương đất nước ở Mỷ lâu mà vẫn giữ bản sắc Việt, dạy con trai biết nói tiếng Việt như thế đáng được Cô Oanh ngưỡng mộ lắm đó


RE: Hội chợ mừng Xuân 2013 - baothai - 03-02-2013 03:00 AM

Đào, mai, quất rực rỡ chợ hoa xuân tai Mỹ

[Hình: attachment.php?aid=4603][Hình: attachment.php?aid=4604][Hình: attachment.php?aid=4605][Hình: attachment.php?aid=4606][Hình: attachment.php?aid=4607]


RE: Hội chợ mừng Xuân 2013 - baothai - 03-02-2013 03:02 AM

[Hình: attachment.php?aid=4608]
[Hình: attachment.php?aid=4609]
[Hình: attachment.php?aid=4610]
[Hình: attachment.php?aid=4611]


RE: Hội chợ mừng Xuân 2013 - baothai - 03-02-2013 03:13 AM

HOA CÓ GAI NGÀY XUÂN

[Hình: attachment.php?aid=4614]
[Hình: attachment.php?aid=4615]
[Hình: attachment.php?aid=4616]
[Hình: attachment.php?aid=4617]
[Hình: attachment.php?aid=4618]
[Hình: attachment.php?aid=4619]
[Hình: attachment.php?aid=4620]
[Hình: attachment.php?aid=4621]
[Hình: attachment.php?aid=4622]
[Hình: attachment.php?aid=4623]


RE: Hội chợ mừng Xuân 2013 - baothai - 14-02-2013 05:16 AM

Tết 2013

Một vài hình ảnh sinh hoạt ngày mùng Một Tết của người Việt tại thành phổ Orlando, Fl, USA.

[Hình: attachment.php?aid=4728][Hình: attachment.php?aid=4729][Hình: attachment.php?aid=4730][Hình: attachment.php?aid=4731][Hình: attachment.php?aid=4732]


RE: Hội chợ mừng Xuân 2013 - baothai - 14-02-2013 05:17 AM

Và đây là gia đình Cậu Hạ từ Atlanta, GA USA

[Hình: attachment.php?aid=4733]


RE: Hội chợ mừng Xuân 2013 - baothai - 14-02-2013 11:37 AM

Tết New Year Parade & Dragon Dance


http://www.youtube.com/watch?v=KIma2MhnaF8