Gốc Quê
Xuân Long Xuyên-Tết Sài gòn - Phiên bản có thể in

+- Gốc Quê (http://gocque.com)
+-- Diễn đàn: Phòng sinh hoạt (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Diễn đàn: Chơi (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Chủ đề: Xuân Long Xuyên-Tết Sài gòn (/showthread.php?tid=1048)

Pages: 1 2 3 4


RE: Xuân Long Xuyên-Tết Sài gòn - baothai - 11-03-2013 04:12 AM

Chắc sẽ có một ngày Bảo sẽ về ăn Tết tại quê nhà đó Cậu, nhưng không biết khi nào vì còn phải tuỳ thuộc vào công ăn việc làm ở đây nữa.