Gốc Quê
Tết tại Orlando, Fl - Phiên bản có thể in

+- Gốc Quê (http://gocque.com)
+-- Diễn đàn: Phòng sinh hoạt (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Diễn đàn: Chơi (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Chủ đề: Tết tại Orlando, Fl (/showthread.php?tid=1616)

Pages: 1 2 3


Tết tại Orlando, Fl - baothai - 07-02-2014 11:11 PM

Tết tại Orlando, Fl

QB xin gởi đến bà con vài hình ảnh sinh hoat Tết của gia đình cũng như của cộng đồng người Việt tại đây. QB post vào mục chơi thay vì Gia đình vì muốn dành phần đất nầy cho bà con thưởng lãm ảnh sinh hoạt mùng Ba của Gia Tộc. Hơn nữa những hình ảnh nầy không chỉ gói gọn trong gia đình mà còn có những bạn bè và những người Việt cư ngụ tại đây.

[Hình: attachment.php?aid=8029][Hình: attachment.php?aid=8030][Hình: attachment.php?aid=8032][Hình: attachment.php?aid=8033]


RE: Tết tại Orlando, Fl - baothai - 07-02-2014 11:13 PM

[Hình: attachment.php?aid=8035][Hình: attachment.php?aid=8037][Hình: attachment.php?aid=8038][Hình: attachment.php?aid=8039][Hình: attachment.php?aid=8040]


RE: Tết tại Orlando, Fl - baothai - 07-02-2014 11:25 PM

Mua lan dot phao

https://www.facebook.com/photo.php?v=10203051635112673&l=3105174771040193412


RE: Tết tại Orlando, Fl - baothai - 08-02-2014 10:04 AM

Mung Mot Tet tu suong

[Hình: attachment.php?aid=8076]

[Hình: attachment.php?aid=8077]


RE: Tết tại Orlando, Fl - baothai - 08-02-2014 10:15 AM

[Hình: attachment.php?aid=8082][Hình: attachment.php?aid=8081][Hình: attachment.php?aid=8080][Hình: attachment.php?aid=8079][Hình: attachment.php?aid=8078]


RE: Tết tại Orlando, Fl - dieuquang - 08-02-2014 03:17 PM

Hoan hô ảnh tự sướng > đâu thua mấy em teens Big Grin Applause


RE: Tết tại Orlando, Fl - baothai - 09-02-2014 11:26 AM

hoa mai, pho bien ngay Tet, Bao, Quyen va Kevin dao bien dau nam.

[Hình: attachment.php?aid=8116][Hình: attachment.php?aid=8117][Hình: attachment.php?aid=8118][Hình: attachment.php?aid=8119]


RE: Tết tại Orlando, Fl - baothai - 11-02-2014 05:18 AM

[Hình: attachment.php?aid=8120][Hình: attachment.php?aid=8121][Hình: attachment.php?aid=8122][Hình: attachment.php?aid=8123][Hình: attachment.php?aid=8124]


RE: Tết tại Orlando, Fl - baothai - 11-02-2014 10:10 AM

[Hình: attachment.php?aid=8125]

Anh Thu, ai nu Cau Ha.

[Hình: attachment.php?aid=8126][Hình: attachment.php?aid=8127][Hình: attachment.php?aid=8128][Hình: attachment.php?aid=8129]
Cuoc thi Hoa hau Florida


RE: Tết tại Orlando, Fl - baothai - 11-02-2014 10:17 AM

[Hình: attachment.php?aid=8132][Hình: attachment.php?aid=8133][Hình: attachment.php?aid=8134][Hình: attachment.php?aid=8130][Hình: attachment.php?aid=8131]