Gốc Quê
QB di choi - Phiên bản có thể in

+- Gốc Quê (http://gocque.com)
+-- Diễn đàn: Phòng sinh hoạt (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Diễn đàn: Chơi (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Chủ đề: QB di choi (/showthread.php?tid=1975)

Pages: 1 2 3


QB di choi - baothai - 31-05-2014 12:33 AM

[Hình: attachment.php?aid=8810][Hình: attachment.php?aid=8811][Hình: attachment.php?aid=8812][Hình: attachment.php?aid=8813][Hình: attachment.php?aid=8814]


RE: QB di choi - baothai - 31-05-2014 12:36 AM

[Hình: attachment.php?aid=8815][Hình: attachment.php?aid=8816][Hình: attachment.php?aid=8817][Hình: attachment.php?aid=8818][Hình: attachment.php?aid=8819]


RE: QB di choi - baothai - 31-05-2014 12:45 AM

[Hình: attachment.php?aid=8820][Hình: attachment.php?aid=8821][Hình: attachment.php?aid=8822][Hình: attachment.php?aid=8823]


RE: QB di choi - baothai - 05-06-2014 08:56 PM

[Hình: attachment.php?aid=8835][Hình: attachment.php?aid=8836][Hình: attachment.php?aid=8837][Hình: attachment.php?aid=8838][Hình: attachment.php?aid=8839]


RE: QB di choi - MyHang - 06-06-2014 12:34 PM

Quốc Bảo đi chơi ở đâu vậy,Dì vừa đi cùng Công Ty về,Đà Nẵng Hội An đấy, "Đà Nẳng đẹp lắm ai ơi , Khi đi thì trắng khi về thì đen "


RE: QB di choi - baothai - 06-06-2014 08:27 PM

Dạ con đi biển Dì ơi. Ở đây mùa hè thường kéo nhau ra biển chơi, đi tắm và bbq vui lắm.
"Đi biển vui lắm Dì ơi/Khi đi thì trắng, lúc về đỏ hoe". Đi biển ở đây sẽ làm cho da mình đỏ lên nếu không thoa kem chống nắng, chứ nó không đen như bên mình, không biết tại sao.


RE: QB di choi - baothai - 08-06-2014 07:42 AM

[Hình: attachment.php?aid=8854][Hình: attachment.php?aid=8855]

The he thu ba tren dat My

[Hình: attachment.php?aid=8856][Hình: attachment.php?aid=8857]

Canh bien chieu

[Hình: attachment.php?aid=8858]


RE: QB di choi - baothai - 12-06-2014 09:23 PM

Dien hanh o Disney World

[Hình: attachment.php?aid=8875][Hình: attachment.php?aid=8876][Hình: attachment.php?aid=8877][Hình: attachment.php?aid=8878][Hình: attachment.php?aid=8879]


RE: QB di choi - baothai - 12-06-2014 09:29 PM

[Hình: attachment.php?aid=8880][Hình: attachment.php?aid=8881][Hình: attachment.php?aid=8882][Hình: attachment.php?aid=8883][Hình: attachment.php?aid=8884][Hình: attachment.php?aid=8885]


RE: QB di choi - baothai - 12-06-2014 09:32 PM

[Hình: attachment.php?aid=8886][Hình: attachment.php?aid=8887][Hình: attachment.php?aid=8888][Hình: attachment.php?aid=8889][Hình: attachment.php?aid=8890]