Gốc Quê
Cruise 2014 - Phiên bản có thể in

+- Gốc Quê (http://gocque.com)
+-- Diễn đàn: Phòng sinh hoạt (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Diễn đàn: Chơi (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Chủ đề: Cruise 2014 (/showthread.php?tid=2159)Cruise 2014 - baothai - 05-09-2014 11:25 PM

Nhà QB vừa có chuyến đi cruise, du lich bằng tàu, đến các tiểu quốc thuộc vùng Carribean với nhà chị Ngọc Ân. Xin chia sẻ cùng bà con vài hình ảnh của Ba Mẹ

[Hình: attachment.php?aid=9401][Hình: attachment.php?aid=9402][Hình: attachment.php?aid=9403][Hình: attachment.php?aid=9404][Hình: attachment.php?aid=9405]


RE: Cruise 2014 - baothai - 05-09-2014 11:28 PM

[Hình: attachment.php?aid=9406][Hình: attachment.php?aid=9407][Hình: attachment.php?aid=9408][Hình: attachment.php?aid=9409][Hình: attachment.php?aid=9410]


RE: Cruise 2014 - baothai - 05-09-2014 11:34 PM

[Hình: attachment.php?aid=9411][Hình: attachment.php?aid=9412][Hình: attachment.php?aid=9413][Hình: attachment.php?aid=9414][Hình: attachment.php?aid=9415]