Gốc Quê
[Video] A. Lange & Söhne - "Pour le Mérite" - Phiên bản có thể in

+- Gốc Quê (http://gocque.com)
+-- Diễn đàn: Phòng sinh hoạt (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Diễn đàn: Chơi (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Chủ đề: [Video] A. Lange & Söhne - "Pour le Mérite" (/showthread.php?tid=233)[Video] A. Lange & Söhne - "Pour le Mérite" - quangvu - 14-12-2011 10:49 AM

Đây là video giới thiệu về dòng đồng hồ Pour le Mérite của hãng đồng hồ Đức A. Lange & Söhne:


/Note:

- Giây thứ 0:56 là hình ảnh của cụm tourbillon được nói đến ở đây.
- Thông tin chi tiết về các đồng trong clip:
http://www.alange-soehne.com/cms/en/timepieces/richard-lange/richard-lange-tourbillon-plm/index.html
http://www.alange-soehne.com/cms/en/timepieces/richard-lange/richard-lange-pour-le-merite/index.html
http://www.alange-soehne.com/cms/en/timepieces/unforgettable-masterpieces/tourbograph/index.html
http://www.alange-soehne.com/cms/en/timepieces/unforgettable-masterpieces/tourbillion-pour-le-merite/index.html