Gốc Quê
Diễn hành chào đón năm mới - Phiên bản có thể in

+- Gốc Quê (http://gocque.com)
+-- Diễn đàn: Phòng sinh hoạt (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Diễn đàn: Chơi (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Chủ đề: Diễn hành chào đón năm mới (/showthread.php?tid=2551)Diễn hành chào đón năm mới - baothai - 29-03-2015 09:16 AM

QB tham dự trong đoàn diễn hành. Mời bà con xem coi có ai nhận ra QB không nghe


https://www.youtube.com/watch?v=kX6o15pKcbY