Gốc Quê
Thăm Bà Tám - Phiên bản có thể in

+- Gốc Quê (http://gocque.com)
+-- Diễn đàn: Phòng họp (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: Thông báo (/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Chủ đề: Thăm Bà Tám (/showthread.php?tid=2585)Thăm Bà Tám - baothai - 10-05-2015 09:35 AM

Nghe tin từ hai anh Linh Lượng, Bà Tám hiện đang bệnh, QB cũng không rõ lắm. Xin quý bà con gọi điện thoại thăm hỏi.


RE: Thăm Bà Tám - baothai - 26-05-2015 09:19 AM

Tin từ Cậu Hiền, Bà Tám đã té, lúc đó có Ông Tám và Dì Út Trâm, nhưng hai người đỡ Bà không nổi phải nhờ hang xóm giúp. Cách đây hai hôm Cậu Hiền cho hay Bà đã khoẻ lại. QB xin thông báo cùng bà con để nếu ai có dịp đi Vĩnh Long thì ghé thăm Bà Tám nghe, hay điện thoại thăm hỏi.
Ít hàng thông báo


RE: Thăm Bà Tám - QHiền Vĩnh Long - 03-08-2015 10:55 PM

Xin cám ơn Bao Thai rất nhiều !