Gốc Quê
Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thi - Phiên bản có thể in

+- Gốc Quê (http://gocque.com)
+-- Diễn đàn: Phòng sinh hoạt (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Diễn đàn: Nghe (/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Chủ đề: Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thi (/showthread.php?tid=3058)Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thi - baothai - 30-06-2016 09:14 PM

Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thi, Như Quỳnh https://www.youtube.com/watch?v=Sl05e7tAzSA