Gốc Quê
CHUNG KẾT: Tối 10/07, rạng sáng 11/07/2016 (giờ VN) - Phiên bản có thể in

+- Gốc Quê (http://gocque.com)
+-- Diễn đàn: Phòng họp (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: Euro 2016 (/forumdisplay.php?fid=25)
+--- Chủ đề: CHUNG KẾT: Tối 10/07, rạng sáng 11/07/2016 (giờ VN) (/showthread.php?tid=3071)CHUNG KẾT: Tối 10/07, rạng sáng 11/07/2016 (giờ VN) - quangvu - 09-07-2016 08:18 PM

02 giờ ngày 11/07/2016

[Hình: Portugal-icon.png] Portugal - France
[Hình: 128x128-france-flag-icon.png]


RE: CHUNG KẾT: Tối 10/07, rạng sáng 11/07/2016 (giờ VN) - baothai - 10-07-2016 10:46 AM

Tro ve nha....Phap


RE: CHUNG KẾT: Tối 10/07, rạng sáng 11/07/2016 (giờ VN) - quangvu - 10-07-2016 10:06 PM

quangvu: Bồ Đào Nha!!!


RE: CHUNG KẾT: Tối 10/07, rạng sáng 11/07/2016 (giờ VN) - quangvu - 10-07-2016 10:18 PM

Cả nhà Út Lăng theo Pháp.


RE: CHUNG KẾT: Tối 10/07, rạng sáng 11/07/2016 (giờ VN) - quangvu - 10-07-2016 10:18 PM

Việt Ngân: Pháp


RE: CHUNG KẾT: Tối 10/07, rạng sáng 11/07/2016 (giờ VN) - quangvu - 10-07-2016 10:18 PM

Lê Khoa: Pháp


RE: CHUNG KẾT: Tối 10/07, rạng sáng 11/07/2016 (giờ VN) - quangvu - 10-07-2016 10:18 PM

caubaxuan: Pháp


RE: CHUNG KẾT: Tối 10/07, rạng sáng 11/07/2016 (giờ VN) - quangvu - 10-07-2016 10:18 PM

Anh Thư: Bồ


RE: CHUNG KẾT: Tối 10/07, rạng sáng 11/07/2016 (giờ VN) - quangvu - 10-07-2016 10:18 PM

Đức Huy: Bồ


RE: CHUNG KẾT: Tối 10/07, rạng sáng 11/07/2016 (giờ VN) - quangvu - 10-07-2016 10:19 PM

Thùy Dung: Pháp