Gốc Quê
Got Talent - Phiên bản có thể in

+- Gốc Quê (http://gocque.com)
+-- Diễn đàn: Phòng sinh hoạt (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Diễn đàn: Nhìn (/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Chủ đề: Got Talent (/showthread.php?tid=3073)Got Talent - baothai - 13-07-2016 10:04 AM

http://www.flixxy.com/darcy-oakes-jaw-dropping-dove-illusions-britains-got-talent-2014.htm


RE: Got Talent - dieuquang - 18-07-2016 04:17 PM

MỜI XEM

https://www.youtube.com/embed/8tMJvnvXhg8


RE: Got Talent - baothai - 19-07-2016 07:24 AM

Ai đi xem nhóm nhạc 50 con mèo nầy hết bịnh liền

https://www.youtube-nocookie.com/embed/PP7lfAcnJic?rel=0