Gốc Quê
Mừng sinh nhật Cậu chín 11/12/16 - Phiên bản có thể in

+- Gốc Quê (http://gocque.com)
+-- Diễn đàn: Phòng sinh hoạt (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Diễn đàn: [Gia đình] Long Hậu (/forumdisplay.php?fid=21)
+--- Chủ đề: Mừng sinh nhật Cậu chín 11/12/16 (/showthread.php?tid=3146)Mừng sinh nhật Cậu chín 11/12/16 - langtrang - 13-12-2016 02:35 PM

gửi bà con xem lại một số hình ảnh mà út Lăng ghi được nhân ngày sinh nhật lần 86 của cậu chín Nguyễn Văn Liệp tại Long Hậu ,Lai Vung , Đồng Tháp .

[Hình: attachment.php?aid=13054]

[Hình: attachment.php?aid=13055]

[Hình: attachment.php?aid=13056]

[Hình: attachment.php?aid=13057]

[Hình: attachment.php?aid=13058]

[Hình: attachment.php?aid=13059]

[Hình: attachment.php?aid=13060]


RE: Mừng sinh nhật Cậu chín 11/12/16 - langtrang - 13-12-2016 02:39 PM

[Hình: attachment.php?aid=13061]

[Hình: attachment.php?aid=13062]

[Hình: attachment.php?aid=13063]


RE: Mừng sinh nhật Cậu chín 11/12/16 - langtrang - 13-12-2016 02:42 PM

[Hình: attachment.php?aid=13064]

[Hình: attachment.php?aid=13065]

[Hình: attachment.php?aid=13066]

[Hình: attachment.php?aid=13067]

[Hình: attachment.php?aid=13068]

[Hình: attachment.php?aid=13069]


RE: Mừng sinh nhật Cậu chín 11/12/16 - langtrang - 13-12-2016 02:46 PM

[Hình: attachment.php?aid=13070]

[Hình: attachment.php?aid=13071]

[Hình: attachment.php?aid=13072]

[Hình: attachment.php?aid=13073]

[Hình: attachment.php?aid=13074]

[Hình: attachment.php?aid=13075]


RE: Mừng sinh nhật Cậu chín 11/12/16 - langtrang - 13-12-2016 02:50 PM

[Hình: attachment.php?aid=13076]

[Hình: attachment.php?aid=13077]

[Hình: attachment.php?aid=13078]

[Hình: attachment.php?aid=13079]

[Hình: attachment.php?aid=13080]

[Hình: attachment.php?aid=13081]


RE: Mừng sinh nhật Cậu chín 11/12/16 - langtrang - 13-12-2016 02:53 PM

[Hình: attachment.php?aid=13082]

[Hình: attachment.php?aid=13083]

[Hình: attachment.php?aid=13084]

[Hình: attachment.php?aid=13085]

[Hình: attachment.php?aid=13086]

[Hình: attachment.php?aid=13087]

[Hình: attachment.php?aid=13088]