Gốc Quê
Khó, Dễ Trong Đời ! Như Nhiên - Thích Tánh Tuệ - Phiên bản có thể in

+- Gốc Quê (http://gocque.com)
+-- Diễn đàn: Phòng sinh hoạt (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Diễn đàn: Học (/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Chủ đề: Khó, Dễ Trong Đời ! Như Nhiên - Thích Tánh Tuệ (/showthread.php?tid=3188)Khó, Dễ Trong Đời ! Như Nhiên - Thích Tánh Tuệ - baothai - 31-03-2017 02:00 AM

[size=x-large]Khó, Dễ Trong Đời !
Như Nhiên - Thích Tánh Tuệ


DỄ là nói chẳng nghĩ suyKHÓ là cẩn trọng những gì nói ra.Khó, Dễ Trong Đời!!
DỄ làm đau đớn người taKHÓ sao hàn gắn bao là vết thương!

DỄ là biết được Vô thườngKHÓ, lòng cứ vẫn tơ vương cuộc trần,
DỄ là độ lượng bản thânKHÓ sao dung thứ tha nhân lỗi lầm!
DỄ là vong phụ ân thâmKHÓ, câu tình nghĩa ngàn năm dạ hoài..
DỄ là phạm những điều saiKHÓ, tâm học hỏi những ai hơn mình,
DỄ cho kẻ khác niềm tinKHÓ là luôn giữ chính mình thẳng ngay.
DỄ là nói những điều hayKHÓ thay Sống tựa trình bày ngữ ngôn.
DỄ là suy tính thiệt, hơn..KHÓ lùi một bước nhịn nhường lẫn nhau.
DỄ là sống vội, sống mauKHÓ dừng chân lại thở sâu, biết là...
DỄ là hứa hẹn, ba hoa..KHÓ lời tín nghĩa thiệt thà một khi.
DỄ là gieo rắc thị phiKHÓ là nội quán, tự tri lại mình
DỄ là chiến thắng, quang vinhKHÓ lòng khiêm hạ, thấy mình nhỏ nhoi.
DỄ xin địa chỉ mọi ngườiKHÓ mà tìm được chỗ ngồi trong tim.
DỂ biết nói, khó biết imKHÓ cùng ánh sáng, dễ tìm bóng đêm.
DỄ vụng chân ngã xuống thềmKHÓ vùng đứng dậy vượt lên chính mình
DỄ biết trời đất rộng thênhKHÓ là biết được '' ngôi đền tự tâm ''
DỄ vui sáu nẻo thăng, trầmKHÓ lần ngán ngẩm âm thầm hồi hương.
DỂ khi mất cảm thấy buồnKHÓ, trong hữu Phúc biết thương, giữ gìn.
DỄ cho ngày tháng đi quaKHÓ là tỉnh thức trong ta vài giờ..
DỄ Sinh, dễ Tử mơ hồ..KHÓ khi đối diện nấm mồ Tuệ tri!..
DỄ là viết những lời thiKHÓ rằng mơ ước đời ni vẹn toàn.
Thôi, chừ tìm cái bồ đoànDễ là ngồi xuống, Khó hàng phục tâm.Dầu sao cũng quyết một lầnBằng không khó, dễ.. lần khân nố...
[/size]


RE: Khó, Dễ Trong Đời ! Như Nhiên - Thích Tánh Tuệ - dieuquang - 01-04-2017 03:25 PM

mạn phép thêm một câu sau khi tự nhìn lại mình

XEM DỄ> DỄ,
NGHỈ DỄ> KHÓ HƠN NHƯNG CÒN DỄ,
HÀNH TƯỞNG DỄ MÀ > KHÔNG DỄ > KHÓ LẮM THAY!!!