Gốc Quê
LÀ CHA MẸ CÓ CHÁU NHỎ NÊN XEM - Phiên bản có thể in

+- Gốc Quê (http://gocque.com)
+-- Diễn đàn: Phòng khách (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Diễn đàn: Trò chuyện (/forumdisplay.php?fid=15)
+--- Chủ đề: LÀ CHA MẸ CÓ CHÁU NHỎ NÊN XEM (/showthread.php?tid=3190)LÀ CHA MẸ CÓ CHÁU NHỎ NÊN XEM - dieuquang - 09-04-2017 04:08 PM

XEM XONG MỘT CHỦ ĐỀ ( trên báo VNN)THẤY RẤT CẦN CHO CON CHÁU NHỎ CHÚNG TA , NÊN ĐƯA LÊN MỜI XEM.

[Hình: attachment.php?aid=13449]

[Hình: attachment.php?aid=13450]

[Hình: attachment.php?aid=13451]
Khi bị lạc trẻ sẽ phải làm gì?
A. Chạy đi tìm bố mẹ ngay
B. Khóc để người đi đường chú ý
C. Đứng tại chỗ chờ bố mẹ hoặc nhờ chú công an gọi cho bố mẹ

[Hình: attachment.php?aid=13452]