Gốc Quê
PARKING - Phiên bản có thể in

+- Gốc Quê (http://gocque.com)
+-- Diễn đàn: Phòng sinh hoạt (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Diễn đàn: Nhìn (/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Chủ đề: PARKING (/showthread.php?tid=3237)PARKING - dieuquang - 10-11-2017 05:54 AM

TÁC PHONG ĐẬU XE CỦA NƯỚC TIÊN TIẾN CÓ KHÁC, HÀNG NGHÌN XE MÀ VẪN THỨ TỰ > VN MÀ CÓ BÃI XE LỚN THẾ NÀY : AI VÀO ĐẬU XE COI NHƯ VÀO BẢI RÁC VÌ MUỐN LẤY XE RA CHẮC PHẢI NHỜ TRỰC THĂNG CẨU LÊN.!!!

[Hình: attachment.php?aid=13625]

[Hình: attachment.php?aid=13626]

[Hình: attachment.php?aid=13627]

[Hình: attachment.php?aid=13628]

[Hình: attachment.php?aid=13629]

[Hình: attachment.php?aid=13630]