Gốc Quê
TẾT DƯƠNG LỊCH 2018 - Phiên bản có thể in

+- Gốc Quê (http://gocque.com)
+-- Diễn đàn: Phòng họp (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: Sự kiện (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Chủ đề: TẾT DƯƠNG LỊCH 2018 (/showthread.php?tid=3254)TẾT DƯƠNG LỊCH 2018 - dieuquang - 23-12-2017 08:15 PM

LẠI THÊM CUỐN LICH MỚI SẮP ĐƯỢC GỞ, XIN THAY MẶT TRANG NHÀ GỐC QUÊ MONG BÀ CON GỐC QUÊ ĐƯỢC NHỮNG NGÀY TẾT DƯƠNG LỊCH 2018 TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC, VUI, KHỎE.

[Hình: attachment.php?aid=13689]


RE: TẾT DƯƠNG LỊCH 2018 - dieuquang - 24-12-2017 03:58 PM

và qua lịch năm 2018 , bà con mình sẽ biết Tết âm lịch Mậu Tuất sẽ rơi vào ngày nào và ai còn làm việc sẽ chính thức nghĩ ngày nào ở dương lịch

[Hình: attachment.php?aid=13690]

[Hình: attachment.php?aid=13691]