Gốc Quê
Hãy nói về cuộc đời ! - Phiên bản có thể in

+- Gốc Quê (http://gocque.com)
+-- Diễn đàn: Phòng sinh hoạt (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Diễn đàn: Học (/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Chủ đề: Hãy nói về cuộc đời ! (/showthread.php?tid=3264)Hãy nói về cuộc đời ! - baothai - 03-02-2018 09:44 AM

❤️ - Sau 20 tuổi thì đất khách và quê nhà giống nhau vì đi đến đâu

cũng có thể thích ứng .

❤️ - Sau 30 tuổi thì ban ngày và ban đêm giống nhau

vì mấy ngày mất ngủ cũng không sao .

❤️ - Sau 40 tuổi thì trình độ học vấn cao thấp giống nhau ,

học vấn thấp có khi kiếm tiền nhiều hơn .

❤️ - Sau 50 tuổi thì đẹp và xấu giống nhau vì lúc này có đẹp đến mấy

cũng xuất hiện nếp nhăn và tàng nhang.

❤️ - Sau 60 tuổi thì làm quan lớn và quan bé giống nhau

vì nghỉ hưu rồi cấp bậc giống nhau .

❤️ - Sau 70 tuổi thì nhà to và nhà nhỏ giống nhau

vì xương khớp thoái hóa không thể đi được hết những không gian muốn đi .

❤️ -Sau 80 tuổi thì tiền nhiều và tiền ít giống nhau

vì có tiêu cũng chẳng tiêu được bao nhiêu tiền .

❤️ - Sau 90 tuổi thì nam và nữ giống nhau

vì không thể làm nổi chuyện ấy nữa .

❤️ - Sau 100 tuổi thì nằm và đứng giống nhau

vì đứng dậy cũng chẳng biết làm gì .