Gốc Quê
HAPPY VALENTINE'S DAY 2020 - Phiên bản có thể in

+- Gốc Quê (http://gocque.com)
+-- Diễn đàn: Phòng họp (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: Sự kiện (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Chủ đề: HAPPY VALENTINE'S DAY 2020 (/showthread.php?tid=3361)HAPPY VALENTINE'S DAY 2020 - dieuquang - 13-02-2020 09:05 PM

KÍNH CHÚC TẤT CẢ NGƯỜI YÊU NHAU ;HẠNH PHÚC- VUI - YÊU ĐỜI trong ngày valentin 14/02/2020 đầy sóng gió

[Hình: attachment.php?aid=14286]