Gốc Quê
CLIP ĐẶC BIỆT - trung thu covid 2021 - Phiên bản có thể in

+- Gốc Quê (http://gocque.com)
+-- Diễn đàn: Phòng sinh hoạt (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Diễn đàn: Nhìn (/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Chủ đề: CLIP ĐẶC BIỆT - trung thu covid 2021 (/showthread.php?tid=3420)CLIP ĐẶC BIỆT - trung thu covid 2021 - dieuquang - 21-09-2021 06:01 PM

mùa trung thu covid 2021

TẠI KHU ĐIỀU TRỊ COVID

[Hình: attachment.php?aid=14440]

[Hình: attachment.php?aid=14441]

[Hình: attachment.php?aid=14442]


RE: CLIP ĐẶC BIỆT - trung thu covid 2021 - dieuquang - 21-09-2021 06:29 PM

bộ đội phát quà trung thu 2021

BỘ ĐỘI PHÁT QUÀ TRUNG THU 2021

[Hình: attachment.php?aid=14443]

[Hình: attachment.php?aid=14444]

[Hình: attachment.php?aid=14445]

[Hình: attachment.php?aid=14446]

[Hình: attachment.php?aid=14447]