Gốc Quê
Một số hình ảnh bonsai - Phiên bản có thể in

+- Gốc Quê (http://gocque.com)
+-- Diễn đàn: Phòng sinh hoạt (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Diễn đàn: Chơi (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Chủ đề: Một số hình ảnh bonsai (/showthread.php?tid=46)Một số hình ảnh bonsai - quangvu - 22-09-2011 11:05 PM

[Hình: attachment.php?aid=9]
[Hình: attachment.php?aid=10]
[Hình: attachment.php?aid=11]
[Hình: attachment.php?aid=12]


RE: Một số hình ảnh bonsai - quangvu - 22-09-2011 11:29 PM

[Hình: attachment.php?aid=13]
[Hình: attachment.php?aid=14]
[Hình: attachment.php?aid=15]
[Hình: attachment.php?aid=16]