Gốc Quê
Lễ trao giải EURO 2012 khu vực Tp.HCM - Phiên bản có thể in

+- Gốc Quê (http://gocque.com)
+-- Diễn đàn: Phòng họp (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: Euro 2012 (/forumdisplay.php?fid=22)
+--- Chủ đề: Lễ trao giải EURO 2012 khu vực Tp.HCM (/showthread.php?tid=802)

Pages: 1 2 3


Lễ trao giải EURO 2012 khu vực Tp.HCM - MinHo - 11-11-2012 07:12 AM

The Sushi Bar - 54 Nguyễn Đình Chiểu Str, Da Kao Ward, Dist 1, HCM City[Hình: attachment.php?aid=3345]

[Hình: attachment.php?aid=3346]

[Hình: attachment.php?aid=3347]

[Hình: attachment.php?aid=3348]

[Hình: attachment.php?aid=3349]

[Hình: attachment.php?aid=3372]RE: Lễ trao giải EURO 2012 khu vực Tp.HCM - MinHo - 11-11-2012 07:21 AM

[Hình: attachment.php?aid=3350]

[Hình: attachment.php?aid=3351]

[Hình: attachment.php?aid=3352]

[Hình: attachment.php?aid=3353]

[Hình: attachment.php?aid=3354]

[Hình: attachment.php?aid=3373]RE: Lễ trao giải EURO 2012 khu vực Tp.HCM - MinHo - 11-11-2012 07:24 AM

[Hình: attachment.php?aid=3355]

[Hình: attachment.php?aid=3356]
=="

[Hình: attachment.php?aid=3357]

[Hình: attachment.php?aid=3358]

[Hình: attachment.php?aid=3359]
Tân nương và bạn Dzi Dzi.RE: Lễ trao giải EURO 2012 khu vực Tp.HCM - MinHo - 11-11-2012 07:27 AM

[Hình: attachment.php?aid=3360]

[Hình: attachment.php?aid=3361]

[Hình: attachment.php?aid=3362]

[Hình: attachment.php?aid=3363]

[Hình: attachment.php?aid=3364]
Chủ xị và em ruột.RE: Lễ trao giải EURO 2012 khu vực Tp.HCM - MinHo - 11-11-2012 07:31 AM

[Hình: attachment.php?aid=3365]

[Hình: attachment.php?aid=3366]

[Hình: attachment.php?aid=3367]

[Hình: attachment.php?aid=3368]

[Hình: attachment.php?aid=3371]RE: Lễ trao giải EURO 2012 khu vực Tp.HCM - MinHo - 11-11-2012 07:37 AM

Một số hình ảnh Bonus ngoài lề mà phóng viên của chúng tôi ghi nhận lại được.

[Hình: attachment.php?aid=3375]

[Hình: attachment.php?aid=3374]

[Hình: attachment.php?aid=3376]

[Hình: attachment.php?aid=3377]

[Hình: attachment.php?aid=3378]RE: Lễ trao giải EURO 2012 khu vực Tp.HCM - MinHo - 11-11-2012 07:40 AM

[Hình: attachment.php?aid=3395]

[Hình: attachment.php?aid=3380]

[Hình: attachment.php?aid=3381]

[Hình: attachment.php?aid=3382]

[Hình: attachment.php?aid=3383]RE: Lễ trao giải EURO 2012 khu vực Tp.HCM - MinHo - 11-11-2012 07:42 AM

[Hình: attachment.php?aid=3384]

[Hình: attachment.php?aid=3385]

[Hình: attachment.php?aid=3386]

[Hình: attachment.php?aid=3387]

[Hình: attachment.php?aid=3388]RE: Lễ trao giải EURO 2012 khu vực Tp.HCM - MinHo - 11-11-2012 07:45 AM

[Hình: attachment.php?aid=3394]

[Hình: attachment.php?aid=3390]

[Hình: attachment.php?aid=3391]

[Hình: attachment.php?aid=3392]

[Hình: attachment.php?aid=3393]RE: Lễ trao giải EURO 2012 khu vực Tp.HCM - MinHo - 11-11-2012 07:55 AM

[Hình: attachment.php?aid=3396]

[Hình: attachment.php?aid=3397]

[Hình: attachment.php?aid=3398]

[Hình: attachment.php?aid=3399]

[Hình: attachment.php?aid=3400]