Gốc Quê
Út Khoa -Mai Quỳnh (con Mỹ Hằng )du lịch Thái Lan - Phiên bản có thể in

+- Gốc Quê (http://gocque.com)
+-- Diễn đàn: Phòng sinh hoạt (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Diễn đàn: Chơi (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Chủ đề: Út Khoa -Mai Quỳnh (con Mỹ Hằng )du lịch Thái Lan (/showthread.php?tid=851)

Pages: 1 2


Út Khoa -Mai Quỳnh (con Mỹ Hằng )du lịch Thái Lan - MyHang - 27-11-2012 03:13 PM

Công Ty nơi mình làm việc thường có các Tour cho khách đi Du lịch , do đã đi Thái Lan nên chuyển cho Quỳnh đi , Quỳnh cũng là cộng tác viên của Công ty , đi một ngày đàng học một sàng khôn , giúp cũng cố thêm kiến thức cũng như tích lũy thêm kỹ năng chăm sóc khách hàng
[Hình: attachment.php?aid=3538]
Sân bay Thái Lan
[Hình: attachment.php?aid=3539]

[Hình: attachment.php?aid=3540]
Hoàng cung . Nơi làm việc của Vua Rama V ,Vimanmex Mansion
[Hình: attachment.php?aid=3541]


RE: Út Khoa -Mai Quỳnh (con Mỹ Hằng )du lịch Thái Lan - MyHang - 27-11-2012 03:19 PM

Khách sạn Montien Pattaya
[Hình: attachment.php?aid=3542]

[Hình: attachment.php?aid=3543]

[Hình: attachment.php?aid=3544]

[Hình: attachment.php?aid=3545]

[Hình: attachment.php?aid=3546]


RE: Út Khoa -Mai Quỳnh (con Mỹ Hằng )du lịch Thái Lan - MyHang - 27-11-2012 03:25 PM

[Hình: attachment.php?aid=3550]

[Hình: attachment.php?aid=3547]

[Hình: attachment.php?aid=3548]

[Hình: attachment.php?aid=3549]

[Hình: attachment.php?aid=3551]


RE: Út Khoa -Mai Quỳnh (con Mỹ Hằng )du lịch Thái Lan - MyHang - 27-11-2012 03:30 PM

Trại hổ Sriracha
[Hình: attachment.php?aid=3552]

[Hình: attachment.php?aid=3553]

[Hình: attachment.php?aid=3554]

[Hình: attachment.php?aid=3555]

[Hình: attachment.php?aid=3556]


RE: Út Khoa -Mai Quỳnh (con Mỹ Hằng )du lịch Thái Lan - MyHang - 27-11-2012 03:35 PM

Biển Pattaya

[Hình: attachment.php?aid=3557]

[Hình: attachment.php?aid=3558]

[Hình: attachment.php?aid=3559]

Vườn thú Safari
[Hình: attachment.php?aid=3560]

[Hình: attachment.php?aid=3561]


RE: Út Khoa -Mai Quỳnh (con Mỹ Hằng )du lịch Thái Lan - MyHang - 27-11-2012 03:49 PM

Tượng Phật bằng vàng nặng hơn 5.5 tấn hơn 700 tuổi

[Hình: attachment.php?aid=3562]

[Hình: attachment.php?aid=3563]

[Hình: attachment.php?aid=3564]

[Hình: attachment.php?aid=3565]

Khách sạn Montien Pattaya về đêm

[Hình: attachment.php?aid=3566]


RE: Út Khoa -Mai Quỳnh (con Mỹ Hằng )du lịch Thái Lan - MyHang - 27-11-2012 03:55 PM

Alcazar Show - Trình diễn ca nhạc của các diễn viên chuyển giới tính

[Hình: attachment.php?aid=3567]

[Hình: attachment.php?aid=3568]

[Hình: attachment.php?aid=3569]

[Hình: attachment.php?aid=3570]

Phuket
[Hình: attachment.php?aid=3571]


RE: Út Khoa -Mai Quỳnh (con Mỹ Hằng )du lịch Thái Lan - MyHang - 27-11-2012 03:59 PM

[Hình: attachment.php?aid=3572]

[Hình: attachment.php?aid=3573]

[Hình: attachment.php?aid=3574]

[Hình: attachment.php?aid=3575]

[Hình: attachment.php?aid=3576]


RE: Út Khoa -Mai Quỳnh (con Mỹ Hằng )du lịch Thái Lan - MyHang - 27-11-2012 04:03 PM

[Hình: attachment.php?aid=3577]

[Hình: attachment.php?aid=3578]

[Hình: attachment.php?aid=3579]


RE: Út Khoa -Mai Quỳnh (con Mỹ Hằng )du lịch Thái Lan - MyHang - 27-11-2012 04:08 PM

Anh Út Lăng chấm điểm đệ tử post hình xem sao nhé , Tay nghề có tiến bộ hơn trước . Ha ha mình đã lên chức Trung úy rùi