Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
NEW TOPIC'S DQ
15-04-2018, 11:01 PM (Được chỉnh sửa: 24-06-2018 10:49 AM bởi dieuquang.)
Bài viết: #223
RE: NEW TOPIC'S DQ
Vốn chỉ là người tự tìm, tự tập và cái tự ngã mãi luôn hiện diện nên lúc nào cũng * Ưng Vô Số Trụ Vô sanh ra Tâm*.
Nay mượn bài viết của nhà thư pháp,Thiền Sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh góp vào Topic này. Có thể xem thoáng qua bà con sẽ có một cái gì hơi bất ngờ, hơi cảm thấycó điều gì đó chưa như ý. Tuy nhiên riêng dq, với cái nhìn cá nhân với sự trân trong đựa lên hầu chia sẽ cùng bà con vậy. Ở đây dq chỉ duy nhất kg chấp nhận điều 16 > đơn giản chỉ là Sửa được Ta quên đi cái Ngã xem như thành công , tìm được điều hạnh phúc hiện tại rồi ( sorry các bậc thiện tri thức nếu các vị này mà kg kèm cái tôi vào thì làm gì có cái đạo tràng thầy này phải có nghi thức khác cả hình thức lẫn luật nghi và kịnh tụng với đạo tràng thầy khác và thầy nào được như thời Đức Phật khi chỉ chịu đi chiếc honda cup cổ lổ xỉ coi như phương tiện hành đạo!!! )

[Hình: attachment.php?aid=13820]

NHỮNG HIỂU LẦM VỀ ĐẠO PHẬT

Ngoạ Tùng Am, Sơ Xuân 2015
Minh Đức Triều Tâm Ảnh

[Hình: attachment.php?aid=13821]

Đạo Phật “mạt pháp”, nguyên nhân thì nhiều, nhưng đôi khi vì trong giới tu sĩ và cư sĩ không trang bị đủ kiến thức của giáo pháp như thực - tức là giáo pháp cội rễ - mà chỉ chạy theo cành, nhánh, ngọn lắm hoa và nhiều trái. Từ đấy, khó phân biệt đâu là đạo Phật chơn chánh, đâu là đạo Phật đã bị biến chất, chạy theo thị hiếu dung thường của thế gian. Đôi nơi đạo Phật còn bị trộn lẫn với tín ngưỡng duy linh và cả tín ngưỡng nhân gian nữa...

Với cái nhìn “chủ quan” của một tu sĩ Theravāda, xin mạo muội liệt kê ra đây những hiểu lầm tai hại và rất phổ biến của Phật giáo trong và ngoài nước để chư vị thức giả cùng thấy rõ như thực:

1- Tôn giáo:
Đạo Phật có những sinh hoạt về tôn giáo nhưng đạo Phật không phải là tôn giáo, vì đạo Phật không có một vị thượng đế tối cao hoá sinh muôn loài và có quyền ban thưởng, phạt ác.

2- Tín ngưỡng:
Đạo Phật có những sinh hoạt tín ngưỡng nhưng đạo Phật không phải là tín ngưỡng để mọi người đến van vái, cầu xin những ước mơ dung tục của đời thường.

3- Triết học:
Đạo Phật có một hệ thống tư tưởng được rút ra từ Kinh, Luật và Abhidhamma, được gọi là “như thực, như thị thuyết” chứ không phải là một bộ môn triết học “chia” rồi “chẻ”, “phán” rồi “đoán” như của Tây phương.

4- Triết luận:
Đạo Phật có tuệ giác để thấy rõ Cái Thực chứ không sử dụng lý trí phân tích, lý luận. Còn triết, còn luận là vì chưa thấy rõ Cái Thực. Đạo Phật là đạo như chơn, như thực. Kinh giáo của đức Phật luôn đi từ cái thực cụ thể để hướng dẫn mọi người tu tập, nó không có triết, có luận. Ngay “thiền” mà còn “luận” (thiền luận) là đã đánh mất thiền rồi.

5- Từ thiện xã hội:
Đạo Phật có những sinh hoạt từ thiện xã hội nhưng không coi từ thiện xã hội là tất cả, để hy sinh cuộc đời đầu tròn, áo vuông một cách uổng phí. Đạo Phật còn có những sinh hoạt cao cả hơn: Đó là giáo dục, văn hoá, nghệ thuật, tu tập thiền định và thiền tuệ nữa. Từ thiện xã hội thì ai cũng làm được, thậm chí người ta còn làm tốt hơn cả Phật giáo, ví dụ như Bill Gates. Còn giáo dục, văn hoá, nghệ thuật của đạo Phật là nền tảng Mỹ Học viết hoa (nội hàm các giá trị nhân văn, nhân bản) mà không một tôn giáo, môt chủ nghĩa, một học thuyết nào trên thế gian có thể so sánh được. Và đây mới là sự phụng hiến cao đẹp của đạo Phật cho thế gian. Còn nữa, nếu không có tu tập thiền định và thiền tuệ thì mọi hình thái sinh hoạt của đạo Phật, xem ra chưa phải là của đạo Phật!

6- Cực lạc, cực hạnh phúc:
Đạo Phật có nói đến hỷ, lạc trong các tầng thiền; có nói đến hạnh phúc siêu thế khi ly thoát tham sân, khổ lạc (dukkha), phiền não của thế gian - chứ không có một nơi chốn cực lạc, cực hạnh phúc được phóng đại.

7- tám vạn bốn ngàn pháp môn:
Đạo Phật có nói đến 8 vạn 4 ngàn pháp uẩn (dhammakhandha) chứ không nói đến 8 van 4 ngàn pháp môn (dhammadvāra). Uẩn (khandha) ngoài nghĩa che lấp, che mờ và nghĩa chồng lên, chồng chất, còn có nghĩa là nhóm, liên kết, tập hợp ví như Giới uẩn (nhóm giới), Định uẩn (nhóm định), Tuệ uẩn (nhóm tuệ). Do từ uẩn (khandha) lại dịch lệch ra môn - cửa (dvāra), pháp môn nên ai cũng tưởng là có 8 vạn 4 ngàn pháp môn, tu theo pháp môn nào cũng được! Ai là người có thể đếm đủ 8 vạn, 4 ngàn cửa pháp này? Còn nữa, xin lưu ý, 8 vạn 4 ngàn chỉ là con số tượng trưng, có nghĩa là nhiều lắm, đếm không kể xiết theo truyền thống tôn giáo và tín ngưỡng Ấn Độ cổ thời. Ví dụ 84 ngàn lỗ chân lông, 84 ngàn vi trùng trong một bát nước, 84 ngàn phiền não, 84 ngàn cách tu...

8- Xin xăm, bói quẻ, cầu sao, giải hạn, xem ngày giờ tốt xấu:
Những hình thức này không phải của đạo Phật. Trong kinh tụng Pāli có đoạn: “Sunakkhataṃ sumaṅgalaṃ supabhātaṃ suhuṭṭhitaṃ, sukhno ca suyiṭṭaṃ brahmacārisu. Padakkhinaṃ kāyakammaṃ vācākammaṃ padakkhinaṃ padakkhinaṃ manokammaṃ paṇidhī te padakkhinā...”

Có nghĩa là: Giờ nào (chúng ta) thực hành thân, khẩu, ý trong sạch; giờ đó được gọi là vận mệnh tốt, là giờ tốt, là khắc tốt, là canh tốt... Ngày đó gọi là có nghiệp thân phát đạt, nghiệp khẩu phát đạt, nghiệp ý phát đạt. Và nguyện vọng theo đó được gọi là nguyện vọng phát đạt. Người tạo nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý phát đạt như thế rồi sẽ được những lợi ích phát đạt (chữ phát đạt có thể có thêm nghĩa nhiêu ích).

9- Định mệnh:
Đạo Phật có nói đến nghiệp, đến nhân quả nghiệp báo chứ không hề nói đến định mệnh. Theo đó, gây nhân xấu ác thì gặt quả đau khổ, gây nhân lành tốt thì gặt quả an vui - chứ không phải “cái tơ cái tóc cũng do trời định” như định mệnh thuyết của Khổng Nho hoặc định mệnh 4 giai cấp của Bà-la-môn giáo.

10- Siêu độ, siêu thoát:
Không có bài kinh nào, không có uy lực của bất kỳ ông sư, ông thầy nào có thể tụng kinh siêu độ, siêu thoát cho hương linh, vong linh, chân linh cả. Thời Phật tại thế, nếu có đến nơi người mất, chư tăng chỉ đọc những bài kệ vô thường, khổ và vô ngã để thức tỉnh người sống; và hiện nay các nước Phật giáo Theravāda còn duy trì. Có thể có hai trường hợp:
- Nếu vừa chết lâm sàng thì thần thức người chết vẫn còn. Vậy có thể đọc kinh, mở băng kinh, chuông mõ, hương trầm... để “thần thức người chết” hướng về điều lành... để thần thức tự tạo “cận tử nghiệp” tốt cho mình.
- Nếu thần thức đã lìa khỏi thân rồi – thì họ đã tái sanh vào cõi khác rồi, ngay tức khắc. Khi ấy thì gia đình làm phước để chư tăng tụng kinh hồi hướng phước ấy cho người đã mất.
Cả hai trường hợp trên đều không hề mang ý nghĩa siêu độ, siêu thoát mà chỉ có ý nghĩa gia hộ, gia niệm, gia lực mà thôi. Tu dựa vào tha lực cũng tương tự như vậy, nhưng cuối cùng cũng phải tự lực: “Tự mình thắp đuốc mà đi, tự mình là hòn đảo của chính mình”.
Chư thiên chỉ có khả năng hoan hỷ phước và báo truyền thông tin ấy cho người quá vãng mà thôi. Họ không có uy lực ban phước lành cho ai cả.

11- Huyền bí, bí mật:
Giáo pháp của đức Phật không có cái gì được gọi là huyền bí, bí mật cả. Đức Phật luôn tuyên bố là “Như Lai thuyết pháp với bàn tay mở ra”; có nghĩa là ngài không có pháp nào bí mật để giấu kín cả!

12- Tâm linh:
Ngày nay, người ta tràn lan lễ hội, tràn lan mọi loại điện thờ với những hình thức mê tín, dị đoan, sa đoạ văn hoá... mà ở đâu cũng rêu rao các giá trị tâm linh. Đạo Phật không hề có các kiểu tâm linh như vậy. Thuật ngữ tâm linh này được du nhập từ Trung Quốc. Và rất tiếc, tôi không hề tìm ra nguồn Phật học Pāli hay Sanskrit có từ nào tương thích với chữ “linh” này cả!

13- Niết-bàn
: Nhiều người tưởng lầm Niết-bàn là ở một cõi nào đó, một nơi chốn nào đó; thậm chí là ở một thế giới ở ngoài thế gian này. Người nào tìm kiếm Niết-bàn kiểu ấy, thuật ngữ thiền tông có cụm từ “lông rùa, sừng thỏ” như ngài Huệ Năng đã nói rõ: “Phật pháp tại thế gian. Bất lý thế gian giác. Ly thế mịch bồ-đề. Cáp như tầm thố giác”. Thố giác là sừng thỏ. Và giác ngộ cũng vậy, chính ở trong khổ đau, phiền não mới giác ngộ bài học được.

14- Bỏ khổ, tìm lạc:
Tu Phật không phải là bỏ khổ, tìm lạc. Xin lưu ý cho: Khổ và Lạc chính là căn bản của phiền não!

15- Tu để được cái gì:
Có nhiều người nghĩ rằng, tu là để được cái gì đó. Xin thưa, được cái gì là sở đắc. Ai sở đắc? Chính là bản ngã sở đắc. Đạo Phật là vô ngã. Hãy xin đọc lại Bát-nhã tâm kinh.

16- Tu là sửa:
Nếu tu là sửa thì mình đã từ “cái ta này” biến thành “cái ta khác”. Nếu tu là không sửa thì cứ để nguyên trạng tham sân si như vậy hay sao? Xin thưa, sửa hay không sửa đều trật. Đạo Phật quan trọng ở Cái Thấy! Có Cái Thấy mới nói đến giác ngộ và giải thoát. Không có Cái Thấy này thì tu kiểu gì cũng trệch hướng hoặc rơi vào phước báu nhân thiên.

17- Vía:
Đạo Phật không có vía nào cả. Vía, hồn, phách là quan niệm của nhân gian. Ví dụ, ba hồn bảy vía. Ví dụ, nam thất, nữ cửu – nam bảy vía, nữ chín vía. Nếu là nam thất, nữ cửu thì nó trùng với nam 7 khiếu, nữ 9 khiếu. Vía là phần hồn. Không có cái hồn, cái linh hồn tự tồn tại nếu không có chỗ nương gá. Vía không độc lập được. Như danh - phần tâm, sắc - phần thân – luôn nương tựa vào nhau. Chỉ có năng lực thiền định mới tạm thời tách lìa danh ra khỏi sắc, như Cõi trời Vô tưởng của tứ thiền. Tuy nhiên, cõi trời Vô tưởng hữu tình này không phải là không có danh tâm mà chúng ở dạng tiềm miên. Còn các Cõi trời Vô sắc thì sắc không phải là không có, chúng cũng ở dạng tiềm miên. Thật đáng phàn nàn, Phật và Bồ-tát đều có “vía” cả! Và cũng thật là “đau khổ” khi trong lễ an vị Phật, người ta còn hô “Thần nhập tượng” nữa chứ!

18- Bồ-tát:
Bồ-tát là âm của chữ Bodhisatta: Chúng sanh có trí tuệ. Vậy, chúng ta tạm thời bỏ quên “khái niệm Bồ-tát” quen thuộc trong kinh điển mà trở về với nghĩa gốc là “chúng sanh có trí tuệ”. Và như vậy, sẽ có hạng chúng sanh có trí tuệ với nguyện lực Thanh Văn; chúng sanh có trí tuệ với nguyện lực Độc Giác; chúng sanh có trí tuệ với nguyện lực Chánh Đẳng Giác. Ngoài 3 loại chúng sanh có trí tuệ trên – không có loại chúng sanh có trí tuệ nào khác.

19- Phật:
Phật là âm của chữ Buddha, nghĩa là người Giác ngộ. Vậy chúng ta nên tạm thời bỏ quên “khái niệm Phật” từ lâu đã mọc rễ trong tâm thức mà trở về nghĩa gốc là bậc Giác ngộ. Vậy, có người Giác ngộ do nghe pháp từ bậc Chánh Đẳng Giác, được gọi là Thanh Văn Giác. Có người Giác ngộ do tự mình tu tập vào thời không có đức Chánh Đẳng Giác, được gọi là Độc Giác. Có vị Giác ngộ do trọn vẹn 30 ba-la-mật, trọn vẹn minh và hạnh nên gọi là Chánh Đẳng Giác.
Không có vị Giác ngộ (Phật) nào ngoài 3 loại Giác ngộ trên.

20- Thể nhập:
Tu là không thể nhập vào cái gì cả. Thể nhập là bỏ cái ngã này để nhập vào cái ngã khác. Cãi ngã khác ấy có thể là dòng sông, có thể là ngọn núi, có thể là một cội cây, có thể là một thần linh, thượng đế. Cái cụm từ “thể nhập pháp giới” rất dễ bị hiểu lầm. Khi đi, chánh niệm, tỉnh giác trọn vẹn với cái đi; khi nói, chánh niệm, tỉnh giác trọn vẹn với cái nói; khi ăn, chánh niệm, tỉnh giác trọn vẹn với cái ăn – thì đấy mới đúng nghĩa “thể nhập pháp giới”, ngay giây khắc ấy, mọi tham sân, phiền não không có chỗ để phan duyên, sanh khởi.

[Hình: attachment.php?aid=13822]

Thiền sư thế danh Nguyễn Duy Kha sinh ngày 19 tháng 7 năm 1944 tại Giạ Lê thượng, huyện Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế. Cha là cụ ông Nguyễn Duy Hoan và mẹ là cụ bà Nguyễn Thị Sừng. Thiền sư có pháp danh là Giới Đức [bút hiệu Minh Đức Triều Tâm Ảnh] đã tu tập sự tại chùa Từ Quang [Bắc Tông]- Huế từ năm 1970-1971. Năm 1972 ông vào chùa Tam Bảo-Đà Nẵng hỏi đạo hòa thượng Giới Nghiêm, thuộc [Nam Tông]. Năm 1973 ông vào Tam Bảo thiền viện tại Núi Lớn, Vũng Tàu làm giới tử rồi xuất gia sa-di ở đây - ngài hòa thượng Giới Nghiêm cho pháp danh là Giới Đức [Sīlaguna]. Sau mùa an cư năm 1973 ông theo thầy vào ở chùa Phật Bảo, Phú Thọ Hòa, Gia Định. Cuối năm 1974, ông về ở chùa Huyền Không tại chân đèo Hải Vân Lăng Cô, Lộc Hải, Phú Lộc, ngôi chùa do ngài Viên Minh sáng lập cùng với chư huynh đệ là Sư Tịnh Pháp, Sư Trí Thâm, Sư Tấn Căn. Năm 1976, ngài Viên Minh vào làm Tổng thư ký hệ phái Nguyên Thủy tại chùa Kỳ Viên, Bàn Cờ, Sài Gòn - nên đề cử ông giữ chức vụ trụ trì chùa Huyền Không. Năm 1977,ngày 17 tháng 2, lúc 9 giờ 58 phút, ông được thọ đại giới tỳ-khưu tại chùa Tam Bảo - Đà Nẵng, thầy bổn sư tế độ là hòa thượng Giới Nghiêm, thầy Yết-ma là đại đức Giới Hỷ. Tháng 11 năm 1978, chùa Huyền Không được di dời từ Hải Vân, Lăng Cô về thôn Nham Biều, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa thiên Huế. Thiền sư trụ trì ở đây được 10 năm, đã thiết kế được một không gian vườn cảnh đậm tính chất thiền, với tranh tre nứa lá giản dị, với thiên nhiên hoa cỏ thơ mộng rất phù hợp với tâm hồn tao nhân, mặc khách. Năm 1988-1999, hưởng ứng phong trào trồng cây xanh, Thiền sư xin tỉnh và sở Lâm nghiệp giao cho 54 ha 4 đất trống đồi trọc để trồng rừng. Đầu năm 1992, Thiền sư mới chính thức vào ở hẳn trong núi Hòn Vượn, bàn giao chùa Huyền Không cho đại đức Pháp Tông làm trụ trì. Hình ảnh ngôi chùa bề thế hiện nay ở Huyền Không là công sức và tài năng kiến tạo của đại đức Pháp Tông. Năm1989,Thiền sư vận động hiệp hội Schmitz thông qua Tiến sĩ Thái Kim Lan tại Đức xây cầu Bạch Yến thuộc thôn Nham Biều, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế giúp địa phương quanh vùng thuận lợi trong việc giao thông đi lại. Ðây là một công tác xã hội có ý nghĩa lớn tại Huế vào thời bấy giờ. Từ năm 1989 đến nay là Sư trưởng Huyền Không Sơn Thượng. Tại cơ sở mới này, năm 2007, Thiền sư lại trao đổi trực tiếp với ông Giám đốc điều hành Hiệp hội Schmitz để xây cầu Sơn Thượng - rồi vận động xã, huyện và tỉnh làm thêm con đường bê-tông 1 km đi vào tổ 7 thôn Chầm, khá tiện ích cho nhân dân khai thác những khu rừng trồng từ lâu không có lối đi. Là tu sĩ, lại là người yêu Cái Đẹp, Thiền sư tiếp tục thiết kế vườn cảnh, xây dựng cốc liêu, sáng tác thơ văn và góp phần đào tạo Tăng tài cho Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam.

[Hình: attachment.php?aid=13823]

Huyền Không Sơn Thượng được Thiền sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh khai sơn năm 1989, toạ lạc dưới chân núi Hòn Vượn ở vùng Chầm thuộc sơn phận xã Hương Hồ, giáp với xã Hương An, huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế

[Hình: attachment.php?aid=13824]

[Hình: attachment.php?aid=13825]

ghichú:
tới hôm nay(24/6) dq đã nhận ra cái hiểu sai của mình về mục 16> Tu là sửa là để nhận thấy cái nhìn thật , cái như thật . Chứ không phải sửa để Tránh cái Khổ để đi Tìm cái Lạc : như thế cứ mải lẫn quẩn trong vòng Tham Ái mà thôi. và mỗi cá nhân dù đã có cái nghiệp sẵn tốt hay xấu lại càng không nên nghĩ ta xứng đáng được hưởng trên trước vể cái nghiệp của mình.


File đính kèm Thumbnail(s)
                       
THANK YOU Quote


Các bài viết trong chủ đề này
NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-01-2015, 06:00 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-01-2015, 06:08 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-01-2015, 06:14 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 04-01-2015, 05:14 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 04-01-2015, 03:13 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 06-01-2015, 11:18 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - baothai - 08-01-2015, 09:28 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 09-01-2015, 05:09 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 09-01-2015, 05:23 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 11-01-2015, 09:14 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 13-01-2015, 06:18 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - baothai - 13-01-2015, 10:33 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 13-01-2015, 09:38 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 14-01-2015, 07:58 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 16-01-2015, 01:23 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 19-01-2015, 06:08 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 21-01-2015, 11:07 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - baothai - 22-01-2015, 04:24 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 18-02-2015, 05:54 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 20-02-2015, 06:10 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 21-02-2015, 09:45 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 24-02-2015, 02:43 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 24-02-2015, 02:45 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 24-02-2015, 02:53 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-03-2015, 03:33 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-03-2015, 03:35 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 05-03-2015, 11:16 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 05-03-2015, 02:52 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 10-03-2015, 08:18 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 10-03-2015, 08:21 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 19-03-2015, 02:46 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 19-03-2015, 02:47 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 19-03-2015, 02:48 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 19-03-2015, 02:49 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 28-03-2015, 10:56 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 28-03-2015, 10:57 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 28-03-2015, 10:58 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 28-03-2015, 11:01 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - baothai - 29-03-2015, 09:35 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-04-2015, 08:06 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-04-2015, 08:08 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-04-2015, 08:09 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 17-04-2015, 08:57 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 18-04-2015, 04:13 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 24-04-2015, 08:47 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 27-04-2015, 04:13 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 27-04-2015, 04:18 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 27-04-2015, 04:20 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 12-05-2015, 05:18 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 12-05-2015, 05:20 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 12-05-2015, 05:23 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 12-05-2015, 05:26 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 17-05-2015, 03:44 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 17-05-2015, 03:46 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-06-2015, 10:20 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-06-2015, 10:22 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 17-06-2015, 02:23 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 17-06-2015, 02:26 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 19-06-2015, 09:17 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 20-06-2015, 03:44 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 21-06-2015, 08:41 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 25-06-2015, 05:41 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 29-06-2015, 09:07 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 01-07-2015, 09:42 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 04-07-2015, 08:22 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 04-07-2015, 08:27 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 04-07-2015, 08:41 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 14-07-2015, 08:07 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 14-07-2015, 08:24 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 14-07-2015, 08:29 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 16-07-2015, 08:16 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 16-07-2015, 08:32 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 17-07-2015, 09:03 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 17-07-2015, 09:18 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 19-07-2015, 05:27 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - baothai - 20-07-2015, 09:29 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 20-07-2015, 02:29 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 20-07-2015, 08:37 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 20-07-2015, 08:39 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 21-07-2015, 08:20 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - baothai - 26-07-2015, 04:00 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 27-07-2015, 05:34 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 27-07-2015, 05:36 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 27-07-2015, 03:42 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 27-07-2015, 03:52 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 01-08-2015, 05:13 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 01-08-2015, 05:14 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 02-08-2015, 06:32 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 02-08-2015, 06:38 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 02-08-2015, 06:40 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 02-08-2015, 06:46 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 06-08-2015, 04:23 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 06-08-2015, 04:26 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 11-08-2015, 05:56 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 12-08-2015, 04:28 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 14-08-2015, 05:28 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 14-08-2015, 05:41 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 20-08-2015, 09:34 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 21-08-2015, 08:45 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 21-08-2015, 08:47 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 22-08-2015, 02:03 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 23-08-2015, 10:05 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - baothai - 23-08-2015, 10:37 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 26-08-2015, 10:13 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 26-08-2015, 10:14 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 02-09-2015, 09:10 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 05-09-2015, 04:55 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 18-09-2015, 09:31 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 22-09-2015, 03:43 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 29-09-2015, 06:27 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 30-09-2015, 01:53 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 02-10-2015, 02:43 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 08-10-2015, 03:52 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 08-10-2015, 03:54 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 08-10-2015, 04:22 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 18-10-2015, 03:49 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 19-10-2015, 06:22 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 24-10-2015, 02:32 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 30-10-2015, 10:19 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 06-11-2015, 09:16 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 12-11-2015, 05:58 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 15-11-2015, 09:43 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 17-11-2015, 01:27 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 21-11-2015, 06:23 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 24-11-2015, 05:40 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 01-12-2015, 05:22 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 02-12-2015, 08:49 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-12-2015, 11:08 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-12-2015, 04:41 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-12-2015, 04:49 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-12-2015, 05:30 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-12-2015, 05:35 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 08-12-2015, 08:13 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 21-12-2015, 11:30 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 27-01-2016, 06:03 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 08-02-2016, 07:53 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 14-02-2016, 06:31 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 18-02-2016, 05:17 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 22-02-2016, 10:06 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 26-02-2016, 09:03 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 01-03-2016, 11:24 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 01-03-2016, 12:10 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 05-03-2016, 10:57 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 05-03-2016, 11:34 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 16-03-2016, 08:26 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 16-03-2016, 10:12 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 17-03-2016, 03:24 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 17-03-2016, 03:39 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 30-03-2016, 09:25 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 01-04-2016, 04:52 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 10-04-2016, 05:28 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 15-04-2016, 04:53 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 16-04-2016, 09:33 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 17-04-2016, 07:11 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 20-04-2016, 05:26 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 22-04-2016, 05:50 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 27-04-2016, 10:12 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 13-05-2016, 07:18 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 16-05-2016, 06:47 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 16-05-2016, 06:47 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 18-05-2016, 06:58 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 06-06-2016, 12:42 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 13-06-2016, 06:15 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-07-2016, 11:13 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-07-2016, 11:19 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 23-07-2016, 05:46 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 27-07-2016, 08:32 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 02-08-2016, 07:33 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 24-08-2016, 09:24 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 28-09-2016, 09:19 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 29-09-2016, 09:22 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 29-09-2016, 09:23 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 20-10-2016, 10:58 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 22-10-2016, 10:27 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 22-10-2016, 10:31 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 22-10-2016, 10:33 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 22-10-2016, 10:36 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 22-10-2016, 10:38 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 31-10-2016, 05:49 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 02-11-2016, 08:31 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 09-11-2016, 09:36 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 11-11-2016, 08:58 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 11-11-2016, 09:00 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 07-12-2016, 06:09 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 07-12-2016, 06:13 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 08-12-2016, 10:00 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 08-12-2016, 10:00 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 08-12-2016, 10:01 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 25-12-2016, 11:18 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 25-12-2016, 11:21 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 25-12-2016, 11:22 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 26-12-2016, 07:15 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 27-12-2016, 04:02 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 28-12-2016, 11:33 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 29-12-2016, 06:15 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 29-12-2016, 06:22 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 22-01-2017, 06:12 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 27-01-2017, 05:57 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 07-02-2017, 03:57 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 02-03-2017, 09:48 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 02-03-2017, 10:03 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 11-03-2017, 12:00 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 14-03-2017, 05:03 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 14-03-2017, 05:44 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 21-03-2017, 09:23 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 21-03-2017, 09:29 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 24-03-2017, 08:01 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 22-05-2017, 03:41 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 25-05-2017, 07:39 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 27-05-2017, 10:06 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 21-06-2017, 08:46 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 23-07-2017, 09:54 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 23-07-2017, 09:55 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 19-08-2017, 07:04 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 19-08-2017, 07:24 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 21-08-2017, 08:57 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 22-08-2017, 06:43 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 04-10-2017, 09:17 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 09-12-2017, 04:20 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 09-12-2017, 04:27 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 16-02-2018, 03:41 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-04-2018, 03:25 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 15-04-2018 11:01 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 22-04-2018, 03:27 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 28-04-2018, 11:10 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 28-04-2018, 11:20 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 28-04-2018, 11:20 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 02-05-2018, 07:08 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-05-2018, 10:48 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 04-05-2018, 06:24 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 18-05-2018, 05:54 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 16-06-2018, 09:37 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 27-06-2018, 05:16 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 09-07-2018, 09:57 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 20-07-2018, 08:51 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 20-07-2018, 08:52 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 25-07-2018, 10:35 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 08-08-2018, 06:24 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 08-08-2018, 06:24 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 21-08-2018, 09:48 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 21-08-2018, 09:49 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 21-08-2018, 09:49 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 30-08-2018, 06:31 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 23-09-2018, 08:46 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 23-09-2018, 08:48 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 16-10-2018, 06:38 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 19-11-2018, 08:18 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 18-01-2019, 09:07 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 30-01-2019, 03:10 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 12-02-2019, 09:22 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 14-02-2019, 11:07 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 23-02-2019, 05:18 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 19-03-2019, 06:01 AM

Chuyển nhanh:


Đang xem chủ đề này: 2 Khách

Liên hệ | Gốc Quê | Lên trên | Nội dung | Bản rút gọn | Tin RSS