Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
NEW TOPIC'S DQ
09-07-2018, 09:57 AM (Được chỉnh sửa: 09-07-2018 10:00 AM bởi dieuquang.)
Bài viết: #234
RE: NEW TOPIC'S DQ
[Hình: attachment.php?aid=13951]

1. Quy tắc đầu tiên: "Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả"

Không ai xuất hiện trong cuộc đời ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh ta, bất cứ ai ta gặp đều đem đến một điều gì đó, có thể dạy , giúp , cho ta kinh nghiệm hay rút ra bài học…để cải thiện tình hình theo chiều hướng tốt hơn khi ta nhận ra cái thực là hiện hửu .

2. Quy tắc thứ hai: "Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra"

Không có điều gì tuyệt đối, không có điều gì ta trải nghiệm lại nên khác đi. Thậm chí cả với những điều nhỏ nhặt ít quan trọng nhất.
"Không cóviệc: Nếu như tôi đã làm điều đó khác đi..., nó hẳn đã khác đi. "
Những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra giúp tìm ra bài học để tiến về phía trước. Bất kỳ đối mặt tình huống nào trong cuộc đời đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí cả khi nó thách thức sự hiểu biết và bản ngã của ta.

3. Quy tắc thứ ba: "Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm"

Mọi thứ bắt đầu vào đúng thời điểm, không sớm hơn hay muộn hơn.
Khi đã bắt đầu cho điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời mình, thì nó đã có sẵn đó để bắt đầu , thời điểm luôn đã có sẵn, xếp sẵn rồi

4. Quy tắc thứ tư: "Những gì đã qua, cho qua"

Khi điều gì đó trong hoạt động của ta kết thúc, có nghĩa là đã xong cho chính hành động đó . Đó là lý do tại sao, tốt hơn hết là ta hãy buông bỏ việc xấu đã trãi qua ,không kéo dài tự mản về thành công để tiếp tục một hành trình mới.
VÀ:
Không hẳn là tình cờ mà bạn đang đọc những dòng này.Bạn nên hiểu rằng không một việc gì lại tình cờ đặt sai chỗ, nó là cái duyên ,cái thực là nó phải đang và phải xảy ra...


File đính kèm Thumbnail(s)
   
THANK YOU Quote


Các bài viết trong chủ đề này
NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-01-2015, 06:00 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-01-2015, 06:08 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-01-2015, 06:14 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 04-01-2015, 05:14 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 04-01-2015, 03:13 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 06-01-2015, 11:18 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - baothai - 08-01-2015, 09:28 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 09-01-2015, 05:09 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 09-01-2015, 05:23 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 11-01-2015, 09:14 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 13-01-2015, 06:18 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - baothai - 13-01-2015, 10:33 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 13-01-2015, 09:38 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 14-01-2015, 07:58 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 16-01-2015, 01:23 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 19-01-2015, 06:08 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 21-01-2015, 11:07 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - baothai - 22-01-2015, 04:24 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 18-02-2015, 05:54 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 20-02-2015, 06:10 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 21-02-2015, 09:45 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 24-02-2015, 02:43 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 24-02-2015, 02:45 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 24-02-2015, 02:53 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-03-2015, 03:33 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-03-2015, 03:35 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 05-03-2015, 11:16 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 05-03-2015, 02:52 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 10-03-2015, 08:18 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 10-03-2015, 08:21 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 19-03-2015, 02:46 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 19-03-2015, 02:47 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 19-03-2015, 02:48 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 19-03-2015, 02:49 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 28-03-2015, 10:56 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 28-03-2015, 10:57 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 28-03-2015, 10:58 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 28-03-2015, 11:01 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - baothai - 29-03-2015, 09:35 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-04-2015, 08:06 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-04-2015, 08:08 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-04-2015, 08:09 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 17-04-2015, 08:57 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 18-04-2015, 04:13 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 24-04-2015, 08:47 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 27-04-2015, 04:13 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 27-04-2015, 04:18 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 27-04-2015, 04:20 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 12-05-2015, 05:18 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 12-05-2015, 05:20 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 12-05-2015, 05:23 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 12-05-2015, 05:26 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 17-05-2015, 03:44 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 17-05-2015, 03:46 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-06-2015, 10:20 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-06-2015, 10:22 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 17-06-2015, 02:23 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 17-06-2015, 02:26 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 19-06-2015, 09:17 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 20-06-2015, 03:44 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 21-06-2015, 08:41 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 25-06-2015, 05:41 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 29-06-2015, 09:07 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 01-07-2015, 09:42 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 04-07-2015, 08:22 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 04-07-2015, 08:27 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 04-07-2015, 08:41 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 14-07-2015, 08:07 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 14-07-2015, 08:24 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 14-07-2015, 08:29 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 16-07-2015, 08:16 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 16-07-2015, 08:32 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 17-07-2015, 09:03 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 17-07-2015, 09:18 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 19-07-2015, 05:27 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - baothai - 20-07-2015, 09:29 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 20-07-2015, 02:29 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 20-07-2015, 08:37 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 20-07-2015, 08:39 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 21-07-2015, 08:20 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - baothai - 26-07-2015, 04:00 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 27-07-2015, 05:34 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 27-07-2015, 05:36 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 27-07-2015, 03:42 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 27-07-2015, 03:52 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 01-08-2015, 05:13 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 01-08-2015, 05:14 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 02-08-2015, 06:32 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 02-08-2015, 06:38 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 02-08-2015, 06:40 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 02-08-2015, 06:46 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 06-08-2015, 04:23 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 06-08-2015, 04:26 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 11-08-2015, 05:56 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 12-08-2015, 04:28 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 14-08-2015, 05:28 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 14-08-2015, 05:41 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 20-08-2015, 09:34 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 21-08-2015, 08:45 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 21-08-2015, 08:47 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 22-08-2015, 02:03 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 23-08-2015, 10:05 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - baothai - 23-08-2015, 10:37 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 26-08-2015, 10:13 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 26-08-2015, 10:14 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 02-09-2015, 09:10 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 05-09-2015, 04:55 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 18-09-2015, 09:31 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 22-09-2015, 03:43 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 29-09-2015, 06:27 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 30-09-2015, 01:53 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 02-10-2015, 02:43 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 08-10-2015, 03:52 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 08-10-2015, 03:54 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 08-10-2015, 04:22 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 18-10-2015, 03:49 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 19-10-2015, 06:22 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 24-10-2015, 02:32 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 30-10-2015, 10:19 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 06-11-2015, 09:16 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 12-11-2015, 05:58 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 15-11-2015, 09:43 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 17-11-2015, 01:27 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 21-11-2015, 06:23 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 24-11-2015, 05:40 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 01-12-2015, 05:22 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 02-12-2015, 08:49 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-12-2015, 11:08 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-12-2015, 04:41 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-12-2015, 04:49 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-12-2015, 05:30 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-12-2015, 05:35 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 08-12-2015, 08:13 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 21-12-2015, 11:30 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 27-01-2016, 06:03 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 08-02-2016, 07:53 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 14-02-2016, 06:31 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 18-02-2016, 05:17 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 22-02-2016, 10:06 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 26-02-2016, 09:03 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 01-03-2016, 11:24 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 01-03-2016, 12:10 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 05-03-2016, 10:57 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 05-03-2016, 11:34 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 16-03-2016, 08:26 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 16-03-2016, 10:12 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 17-03-2016, 03:24 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 17-03-2016, 03:39 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 30-03-2016, 09:25 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 01-04-2016, 04:52 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 10-04-2016, 05:28 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 15-04-2016, 04:53 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 16-04-2016, 09:33 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 17-04-2016, 07:11 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 20-04-2016, 05:26 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 22-04-2016, 05:50 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 27-04-2016, 10:12 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 13-05-2016, 07:18 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 16-05-2016, 06:47 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 16-05-2016, 06:47 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 18-05-2016, 06:58 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 06-06-2016, 12:42 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 13-06-2016, 06:15 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-07-2016, 11:13 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-07-2016, 11:19 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 23-07-2016, 05:46 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 27-07-2016, 08:32 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 02-08-2016, 07:33 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 24-08-2016, 09:24 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 28-09-2016, 09:19 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 29-09-2016, 09:22 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 29-09-2016, 09:23 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 20-10-2016, 10:58 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 22-10-2016, 10:27 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 22-10-2016, 10:31 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 22-10-2016, 10:33 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 22-10-2016, 10:36 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 22-10-2016, 10:38 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 31-10-2016, 05:49 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 02-11-2016, 08:31 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 09-11-2016, 09:36 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 11-11-2016, 08:58 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 11-11-2016, 09:00 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 07-12-2016, 06:09 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 07-12-2016, 06:13 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 08-12-2016, 10:00 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 08-12-2016, 10:00 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 08-12-2016, 10:01 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 25-12-2016, 11:18 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 25-12-2016, 11:21 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 25-12-2016, 11:22 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 26-12-2016, 07:15 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 27-12-2016, 04:02 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 28-12-2016, 11:33 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 29-12-2016, 06:15 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 29-12-2016, 06:22 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 22-01-2017, 06:12 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 27-01-2017, 05:57 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 07-02-2017, 03:57 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 02-03-2017, 09:48 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 02-03-2017, 10:03 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 11-03-2017, 12:00 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 14-03-2017, 05:03 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 14-03-2017, 05:44 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 21-03-2017, 09:23 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 21-03-2017, 09:29 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 24-03-2017, 08:01 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 22-05-2017, 03:41 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 25-05-2017, 07:39 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 27-05-2017, 10:06 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 21-06-2017, 08:46 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 23-07-2017, 09:54 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 23-07-2017, 09:55 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 19-08-2017, 07:04 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 19-08-2017, 07:24 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 21-08-2017, 08:57 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 22-08-2017, 06:43 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 04-10-2017, 09:17 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 09-12-2017, 04:20 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 09-12-2017, 04:27 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 16-02-2018, 03:41 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-04-2018, 03:25 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 15-04-2018, 11:01 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 22-04-2018, 03:27 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 28-04-2018, 11:10 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 28-04-2018, 11:20 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 28-04-2018, 11:20 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 02-05-2018, 07:08 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 03-05-2018, 10:48 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 04-05-2018, 06:24 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 18-05-2018, 05:54 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 16-06-2018, 09:37 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 27-06-2018, 05:16 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 09-07-2018 09:57 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 20-07-2018, 08:51 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 20-07-2018, 08:52 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 25-07-2018, 10:35 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 08-08-2018, 06:24 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 08-08-2018, 06:24 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 21-08-2018, 09:48 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 21-08-2018, 09:49 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 21-08-2018, 09:49 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 30-08-2018, 06:31 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 23-09-2018, 08:46 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 23-09-2018, 08:48 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 16-10-2018, 06:38 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 19-11-2018, 08:18 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 18-01-2019, 09:07 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 30-01-2019, 03:10 AM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 12-02-2019, 09:22 PM
RE: NEW TOPIC'S DQ - dieuquang - 14-02-2019, 11:07 AM

Chuyển nhanh:


Đang xem chủ đề này: 2 Khách

Liên hệ | Gốc Quê | Lên trên | Nội dung | Bản rút gọn | Tin RSS