Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
NEW TOPIC'S DQ
13-01-2015, 06:18 AM (Được chỉnh sửa: 13-01-2015 07:01 AM bởi dieuquang.)
Bài viết: #11
RE: NEW TOPIC'S DQ
NHƯ ĐÃ NÊU TRONG TOPIC , ĐỂ ĐỔI KK DQ XIN GỬI VỀ BÀI NGÀY CHAY ( nếu có sơ sót xin các bậc tri kiến thức bổ sung )

ĂN CHAY

Chữ Chay nguyên âm là Trai dịch từ Phạn âm Ô ba va sa tha (Upavasatha), có nghĩa là Thanh Tịnh và một nghĩa nữa là Thời thực. Thời thực là dùng bữa ăn trưa vào giờ Ngọ và Phi Thực là ăn trưa sau giờ Ngọ.
Theo quan niệm phổ thông của Phật tử Ðại thừa Việt Nam. Ăn chay là dùng những chất thanh đạm, không ăn cá thịt và các thứ hôi nồng thuộc về loại ngũ tân.

Trai kỳ là ăn chay kỳ, tức là ăn chay một số ngày nhứt định trong mỗi tháng âm lịch, những ngày còn lại thì được ăn mặn.

Phương cách ăn chay gồm có : Trường chay và Kỳ chay.

Trường chay hay Ăn chay trường, là hành giả tự nguyện suốt đời dùng chất thanh đạm, không thọ dụng đồ huyết nhục.

Kỳ chay hay Ăn chay kỳ là những kỳ hạn ấn định như sau : Nhị Trai, Tứ Trai, Lục Trai, Thập Trai, Nhứt Ngoạt Trai, Tam Ngoạt Trai.

- Nhị Trai là ăn chay mỗi tháng 2 ngày : 1 và 15.
- Tứ Trai là ăn chay mỗi tháng 4 ngày : 1, 8, 15, 23 hay 30, 1, 14, 15.
- Lục Trai là ăn chay mỗi tháng 6 ngày : 8, 14, 15, 23, 29, 30 (tháng thiếu 28, 29) theo kinh Tứ Thiên Vương
- Thập Trai là ăn chay mỗi tháng 10 ngày : 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30 (tháng thiếu 27, 28, 29) theo Kinh Ðịa Tạng
- Nhứt Ngoạt Trai là ăn chay một tháng trong năm : tháng giêng hoặc tháng bảy, hay tháng mười.
- Tam Ngoạt Trai là ăn chay 3 tháng trong năm : tháng giêng, tháng năm, tháng chín, theo các phạm điển như: kinh Phạm Võng, kinh Ðề Vị, bộ Hành Sự Sao Tư Trì Ký.

- Thọ Trì Bát Quan Trai Giới là giữ Tám Giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, không trang điểm, không tự hành và cố ý xem nghe ca múa âm nhạc không ngồi hay nằm chỗ cao rộng sang đẹp, và Ăn Chay không ăn phi thời ( không ăn quá ngọ. )

Mười ngày chay của muời vị Phật trong hằng tháng gọi là Thập Trai Nhựt Phật :
Ngày 01 : Vị Phật Định Quang.
Ngày 08 : Vị Phật Dược Sư.
Ngày 14 : Vị Bồ tát Phổ Hiền.
Ngày 15 : Vị Phật A Di Đà.
Ngày 18 : Vị Bồ Tát Quan Âm.
Ngày 23 : Vị Bồ Tát Thế Chí.
Ngày 24 : Vị Bồ Tát Địa Tạng.
Ngày 28 : Vị Phật Tỳ Lô Gía Na.
Ngày 29 : Vị Bồ Tát Dược Vương.
Ngày 30 : Phật Thích Ca.

Còn có ý thứ hai như sau: ( chỉ để tham khảo )
Có hai loại trai kỳ : Lục trai và Thập trai.
- Lục trai là ăn chay mỗi tháng 6 ngày, đạo Tiên gọi là Nguơn Thủy Lục trai, do Đức Nguơn Thủy lập ra.
Sáu ngày chay qui định trong tháng âm lịch là :
1, 8, 14, 15, 23, 30.
Nếu tháng âm lịch thiếu, không có ngày 30 thì ăn chay ngày 29 thế vào cho đủ 6 ngày chay.
- Thập trai là ăn chay mỗi tháng 10 ngày, đạo Phật gọi là Chuẩn Đề Thập trai, do Đức Phật Chuẩn Đề lập ra.
Mười ngày chay qui định trong tháng âm lịch là :
1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30.
Nếu tháng âm lịch thiếu, không có ngày 30 thì ăn chay ngày 27 thế vào cho đủ số 10 ngày chay gọi là Chuẩn Ðề Thập trai
Mỗi ngày chay trong tháng đều có một vị Phật hay Bồ Tát vân du đến cõi Ta bà nầy để kết duyên lành với chúng sanh. Nếu những ngày nầy, người ăn chay lễ bái cầu nguyện với vị Phật ấy thì sẽ được ban ơn lành và sức hộ trì.
Mùng 1: Nhiên Ðăng Cổ Phật.
Mùng 8: Dược Sư Lưu Ly Quang Phật.
Ngày 14: Phổ Hiền Bồ Tát.
Ngày 15: A-Di-Ðà Phật.
Ngày 18: Quan Thế Âm Bồ Tát.
Ngày 23: Ðại Thế Chí Bồ Tát.
Ngày 24: Ðịa Tạng Vương Bồ Tát.
Ngày 28: Ðại Nhựt Phật.
Ngày 29: Dược Vương Bồ Tát.
Ngày 30: Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chú thích:

Đại Nhật Như Lai (sa.: Vairocana, Mahavairocana; zh.: 大日如来, 毘盧遮那佛), hay Tỳ Lô Giá Na Phật (do phiên âm từ Vairocana) chính là Pháp thân của Phật Thích Ca. Trong Mạn Đà La của Mật giáo thì Đại Nhật Như Lai ở vị trí trung tâm. Ngài là biểu hiện của ánh sáng Trí Tuệ chiếu soi và diệt trừ bóng tối của vô minh.
- Hoa Tạng Thế Giới là nơi ngự của Phật Tỳ Lô Giá Na
Tỳ Lô Xá Na bao gồm Báo Thân và Pháp thân. Đây là 2 thân trong 1 thân, từ thân này Phật phân thân ra vô lượng thân khác gọi là Hóa Thân.
- Pháp thân có thể được miêu tả là Vô Lượng Quang biểu hiện cho Không Gian, Vô Lượng Thọ biểu hiện cho thời gian.

Nhiên Đăng Cổ Phật trong tiếng Anh là Dipankara (然 燈 佛 ; dīpaṅkara) , Ancient Buddha, tiếng Pháp là Dipankara, Bouddha Ancien, từ Nhiên mang nghĩa đốt cháy, Đăng là cây đèn. Đức Nhiên Đăng Cổ Phật, gọi theo tiếng Phạn là Dipankara hay Dipanikara, dịch ra Hán văn là: Nhiên Đăng Phật hay Đính Quang Phật (Đính là cái chân đèn) . Nhiên Đăng Phật là vị phật thứ 4 trong danh sách 28 vị phật.
Trong Đại Trí Độ Luận, đức Nhiên Đăng Cổ Phật khi đản sinh, chung quanh thân sáng như đèn, cho nên gọi là Nhiên Đăng Thái Tử. Khi thành Phật cũng gọi là Nhiên Đăng, xưa gọi tên là Đính Quang Phật.
THANK YOU Quote
[-] dieuquang được 2 thành viên cám ơn cho post này:
baothai (13-01-2015 10:33 AM), langtrang (15-01-2015 09:47 AM)
13-01-2015, 10:33 AM
Bài viết: #12
RE: NEW TOPIC'S DQ
Cam on Duong Hai. Day la tai lieu quy day


CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN, NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN CHẢY RA

.........LOVE YOU ALL..............
THANK YOU Quote
[-] baothai được 1 thành viên cám ơn cho post này:
dieuquang (13-01-2015 03:46 PM)
13-01-2015, 09:38 PM
Bài viết: #13
RE: NEW TOPIC'S DQ
KÍNH MỜI XEM PPS LỜI KHẤN NGUYỆN
ĐÂY LÀ MỘT BÀI SÁM VĂN THUỘC VỀ NHỮNG BÀI SÁM PHẬT GIÁO ( trang 13 )


.pps  DQ-LỜI KHẤN NGUYỆN (hoa sen).pps (Kích cỡ: 3.75 MB / Tải về: 169)
THANK YOU Quote
[-] dieuquang được 1 thành viên cám ơn cho post này:
baothai (22-01-2015 04:24 AM)
14-01-2015, 07:58 PM
Bài viết: #14
RE: NEW TOPIC'S DQ
MỜI XEM TIẾP BÀI SÁM * PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI* ( trang 9 trong các bài sám Phật Giáo VN )


.pps  DQ -PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI( tượng Phật).pps (Kích cỡ: 6.19 MB / Tải về: 157)
THANK YOU Quote
[-] dieuquang được 1 thành viên cám ơn cho post này:
baothai (22-01-2015 04:24 AM)
16-01-2015, 01:23 PM
Bài viết: #15
RE: NEW TOPIC'S DQ
MỜI XEM PPS * CỎI VÔ THƯỜNG * thơ của MINH LƯƠNG TRƯƠNG MINH SUNG..pps  DQ -CỎI VÔ THƯỜNG (trắng đen).pps (Kích cỡ: 1.9 MB / Tải về: 173)
THANK YOU Quote
[-] dieuquang được 1 thành viên cám ơn cho post này:
baothai (22-01-2015 04:24 AM)
19-01-2015, 06:08 PM (Được chỉnh sửa: 21-01-2015 11:05 AM bởi dieuquang.)
Bài viết: #16
RE: NEW TOPIC'S DQ
MỜI XEM PPS * SỐNG *

THẬT RA THÌ CÓ TỚI 2 BÀI SỐNG , BÀI SỐNG NGẰN & DÀI .LÚC ĐẦU DQ TÌNH CỜ XEM NGƯỜI GỬI LÊN CHÚ THÍCH LÀ CỦA THIỀN SƯ NHẤT HẠNH, SAU KHI TRA CỨ VĂN PHONG THEO NHƯ CỦA MỘT THIỀN SƯ VÀ XEM QUA VỀ THẦY NHẤT HẠNH CÓ NHIỀU BÀI THƠ MÀ MÀ TÌM KG RA BÀI NÀY. DQ GỬI KÈM CÂU CHỬ CÀ HAI BÀI * SÔNG* MỜI BÀ CON XEM VẬY.DQ

Sống !

Sống không giận, không hờn không óan trách

Sống mỉm cười để thử thách với chông gai.

Sống vươn lên cho kịp ánh nắng mai

Sống trong giữa muôn người không biết sống.

Sống là động nhưng không dao động,

Sống là thương nhưng chằng vấn vương.

Sống hiên ngang nhưng chẳng khác thường,

Sống để đời nói mình biết Sống.

Vô danh

Nhưng gần đây, tình cờ đã phát hiện được thơ nguyên gốc dài hơn, thấm đậm tình thương bao la của nhà Phật, cùng với những điều răn dạy .
Nhưng cũng chính vì thế mà bài thơ đã mất đi vẻ hào hùng, khẳng khái của một con người quyết chứng tỏ mình vươn lên như bài thơ ngắn lúc đầu. Và cũng không có câu kết rất hay, rất có ý nghĩa như bài thơ đầu.

Sống

Sống không giận, không hờn, không óan trách

Sống mỉm cười với thử thách chông gai

Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai

Sống an hòa với những người chung sống

Sống là động nhưng lòng luôn bất động

Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương

Sống yên vui danh lợi mãi coi thuờng

“Tâm bất biến” giữa dòng đời “vạn biến”

Thương ghét – trong lòng mãi vấn vương

Hơn thua được mất – chuốc thêm phiền

Vui buồn chẳng qua – như gió thỏang

Tốt xấu khen chê – chi một lời

Quẳng gánh lo đi – nhẹ cuộc đời

Hành trang chuẩn bị - kiếp lai sinh

Công danh tài sắc – như sương khói

Buông xả đi rồi – sống thảnh thơi

Nhịn đời để tấm thân yên

Nhịn sự hơn thua khỏi lụy phiền

Nhịn kẻ hung hăng lòng độ lượng

Nhịn lòng háo thắng cõi thần tiên

Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo

Nhịn vợ nhịn chồng gia đình đầm ấm

Nhịn anh nhịn chị - anh chị hòa

Nhịn xóm láng giềng nghĩa tâm giao

Nhịn ăn nhịn ngủ đãi khách lỡ đường .

Nam mô lòng sở nguyện cầu

Chứng cho bá tánh muôn sầu tiên tan..pps  DQ - SỐNG (đen trang).pps (Kích cỡ: 1.68 MB / Tải về: 168)
THANK YOU Quote
[-] dieuquang được 1 thành viên cám ơn cho post này:
baothai (22-01-2015 04:24 AM)
21-01-2015, 11:07 AM
Bài viết: #17
RE: NEW TOPIC'S DQ
MỜI XEM TIẾP PPS * SỰ HỢP LÝ CỦA THƯỢNG ĐẾ *


.pps  DQ -SỰ HỢP LÝ CỦA THƯỢNG ĐẾ.pps (Kích cỡ: 3.44 MB / Tải về: 172)
THANK YOU Quote
[-] dieuquang được 1 thành viên cám ơn cho post này:
baothai (22-01-2015 04:24 AM)
22-01-2015, 04:24 AM
Bài viết: #18
RE: NEW TOPIC'S DQ
May cai nay hay qua Duong Hai oi


CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN, NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN CHẢY RA

.........LOVE YOU ALL..............
THANK YOU Quote
[-] baothai được 1 thành viên cám ơn cho post này:
dieuquang (23-01-2015 12:31 PM)
18-02-2015, 05:54 AM
Bài viết: #19
RE: NEW TOPIC'S DQ
DỊP XUÂN ẤT MÙI DQ QUAY LẠI MỜI BÀ CON XEM QUA PPS * NẾU MẤT ĐI*


.pps  DQ-NẾU MẤT ĐI.pps (Kích cỡ: 2.49 MB / Tải về: 166)
THANK YOU Quote
[-] dieuquang được 1 thành viên cám ơn cho post này:
baothai (18-02-2015 10:25 AM)
20-02-2015, 06:10 AM
Bài viết: #20
RE: NEW TOPIC'S DQ
KÍNH MỜI BÀ CON THÍCH TÌM HIỂU VỀ THIỀN TÔNG , DQ XIN MỜI XEM QUA PPS THẬP MỤC NGƯU ĐỒ THIỀN TÔNG ( tài liệu đã được dq soạn tương đối tỉ mĩ và thu thập từ nhiều tài liệu Phật giáo)


.pps  DQ-THẬP MỤC NGƯU ĐỒ THIỀN TÔNG.pps (Kích cỡ: 8.48 MB / Tải về: 158)
THANK YOU Quote


Chuyển nhanh:


Đang xem chủ đề này: 2 Khách

Liên hệ | Gốc Quê | Lên trên | Nội dung | Bản rút gọn | Tin RSS