Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Lễ trao giải EURO 2012 khu vực Tp.HCM
11-11-2012, 07:12 AM (Được chỉnh sửa: 11-11-2012 07:32 AM bởi MinHo.)
Bài viết: #1
Lễ trao giải EURO 2012 khu vực Tp.HCM
The Sushi Bar - 54 Nguyễn Đình Chiểu Str, Da Kao Ward, Dist 1, HCM City[Hình: attachment.php?aid=3345]

[Hình: attachment.php?aid=3346]

[Hình: attachment.php?aid=3347]

[Hình: attachment.php?aid=3348]

[Hình: attachment.php?aid=3349]

[Hình: attachment.php?aid=3372]


File đính kèm Thumbnail(s)
                       

Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da.
THANK YOU
[-] MinHo được 2 thành viên cám ơn cho post này:
dieuquang (12-11-2012 04:37 AM), MyHang (28-11-2012 03:48 PM)
11-11-2012, 07:21 AM (Được chỉnh sửa: 11-11-2012 07:33 AM bởi MinHo.)
Bài viết: #2
RE: Lễ trao giải EURO 2012 khu vực Tp.HCM
[Hình: attachment.php?aid=3350]

[Hình: attachment.php?aid=3351]

[Hình: attachment.php?aid=3352]

[Hình: attachment.php?aid=3353]

[Hình: attachment.php?aid=3354]

[Hình: attachment.php?aid=3373]


File đính kèm Thumbnail(s)
                       

Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da.
THANK YOU
[-] MinHo được 2 thành viên cám ơn cho post này:
dieuquang (12-11-2012 04:37 AM), MyHang (28-11-2012 03:48 PM)
11-11-2012, 07:24 AM (Được chỉnh sửa: 11-11-2012 07:25 AM bởi MinHo.)
Bài viết: #3
RE: Lễ trao giải EURO 2012 khu vực Tp.HCM
[Hình: attachment.php?aid=3355]

[Hình: attachment.php?aid=3356]
=="

[Hình: attachment.php?aid=3357]

[Hình: attachment.php?aid=3358]

[Hình: attachment.php?aid=3359]
Tân nương và bạn Dzi Dzi.


File đính kèm Thumbnail(s)
                   

Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da.
THANK YOU
[-] MinHo được 1 thành viên cám ơn cho post này:
dieuquang (12-11-2012 04:38 AM)
11-11-2012, 07:27 AM
Bài viết: #4
RE: Lễ trao giải EURO 2012 khu vực Tp.HCM
[Hình: attachment.php?aid=3360]

[Hình: attachment.php?aid=3361]

[Hình: attachment.php?aid=3362]

[Hình: attachment.php?aid=3363]

[Hình: attachment.php?aid=3364]
Chủ xị và em ruột.


File đính kèm Thumbnail(s)
                   

Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da.
THANK YOU
[-] MinHo được 1 thành viên cám ơn cho post này:
dieuquang (12-11-2012 04:38 AM)
11-11-2012, 07:31 AM (Được chỉnh sửa: 11-11-2012 07:34 AM bởi MinHo.)
Bài viết: #5
RE: Lễ trao giải EURO 2012 khu vực Tp.HCM
[Hình: attachment.php?aid=3365]

[Hình: attachment.php?aid=3366]

[Hình: attachment.php?aid=3367]

[Hình: attachment.php?aid=3368]

[Hình: attachment.php?aid=3371]


File đính kèm Thumbnail(s)
                   

Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da.
THANK YOU
[-] MinHo được 1 thành viên cám ơn cho post này:
dieuquang (12-11-2012 04:39 AM)
11-11-2012, 07:37 AM
Bài viết: #6
RE: Lễ trao giải EURO 2012 khu vực Tp.HCM
Một số hình ảnh Bonus ngoài lề mà phóng viên của chúng tôi ghi nhận lại được.

[Hình: attachment.php?aid=3375]

[Hình: attachment.php?aid=3374]

[Hình: attachment.php?aid=3376]

[Hình: attachment.php?aid=3377]

[Hình: attachment.php?aid=3378]


File đính kèm Thumbnail(s)
                   

Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da.
THANK YOU
[-] MinHo được 1 thành viên cám ơn cho post này:
dieuquang (12-11-2012 04:39 AM)
11-11-2012, 07:40 AM (Được chỉnh sửa: 11-11-2012 07:51 AM bởi MinHo.)
Bài viết: #7
RE: Lễ trao giải EURO 2012 khu vực Tp.HCM
[Hình: attachment.php?aid=3395]

[Hình: attachment.php?aid=3380]

[Hình: attachment.php?aid=3381]

[Hình: attachment.php?aid=3382]

[Hình: attachment.php?aid=3383]


File đính kèm Thumbnail(s)
                   

Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da.
THANK YOU
[-] MinHo được 2 thành viên cám ơn cho post này:
dieuquang (12-11-2012 04:40 AM), MyHang (28-11-2012 03:51 PM)
11-11-2012, 07:42 AM
Bài viết: #8
RE: Lễ trao giải EURO 2012 khu vực Tp.HCM
[Hình: attachment.php?aid=3384]

[Hình: attachment.php?aid=3385]

[Hình: attachment.php?aid=3386]

[Hình: attachment.php?aid=3387]

[Hình: attachment.php?aid=3388]


File đính kèm Thumbnail(s)
                   

Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da.
THANK YOU
[-] MinHo được 2 thành viên cám ơn cho post này:
dieuquang (12-11-2012 04:40 AM), MyHang (28-11-2012 03:51 PM)
11-11-2012, 07:45 AM (Được chỉnh sửa: 11-11-2012 07:46 AM bởi MinHo.)
Bài viết: #9
RE: Lễ trao giải EURO 2012 khu vực Tp.HCM
[Hình: attachment.php?aid=3394]

[Hình: attachment.php?aid=3390]

[Hình: attachment.php?aid=3391]

[Hình: attachment.php?aid=3392]

[Hình: attachment.php?aid=3393]


File đính kèm Thumbnail(s)
                   

Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da.
THANK YOU
[-] MinHo được 2 thành viên cám ơn cho post này:
dieuquang (12-11-2012 04:41 AM), MyHang (28-11-2012 03:52 PM)
11-11-2012, 07:55 AM
Bài viết: #10
RE: Lễ trao giải EURO 2012 khu vực Tp.HCM
[Hình: attachment.php?aid=3396]

[Hình: attachment.php?aid=3397]

[Hình: attachment.php?aid=3398]

[Hình: attachment.php?aid=3399]

[Hình: attachment.php?aid=3400]


File đính kèm Thumbnail(s)
                   

Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da.
THANK YOU
[-] MinHo được 1 thành viên cám ơn cho post này:
dieuquang (12-11-2012 04:41 AM)


Chuyển nhanh:


Đang xem chủ đề này: 1 Khách

Liên hệ | Gốc Quê | Lên trên | Nội dung | Bản rút gọn | Tin RSS